piątek, 23 października 2009

BI czyli Business Intelligence

Polska Wikipedia mówi o Business Intelligence w kontekście umiejętności, wiadomości, technologii, aplikacji, jakości, ryzyka, kwestii bezpieczeństwa i procedur używanych w przedsiębiorstwie w celu lepszego zrozumienia zachowań rynkowych i relacji handlowych. Zwięzła definicja, bliższa treści tego pojęcia w obszarze technologii informatycznych, podaje, że są to systemy wspomagania decyzji.

Czy wiedzieli jednak Państwo, że historia tego terminu sięga już do roku 1958, kiedy to Hans Peter Luhn z IBM użył tego pojęcia prawdopodobnie po raz pierwszy? A w roku 1989, tak przynajmniej podaje angielska wersja Wikipedii, pojawiła się kolejna ciekawa definicja BI, mająca za cel opisanie „koncepcji i metod ulepszania decyzji handlowych poprzez wykorzystanie systemów wspomagania opartych na faktach“ („concepts and methods to improve business decision making by using fact-based support systems.”). Należy dodać, że właśnie ta definicja jest całkiem użyteczna do lepszego zrozumienia tego, czym właściwie jest Business Intelligence i do czego służy.

Z czym jeszcze można się spotkać w ramach Business Intelligence?

Data warehousing (hurtownie danych) i inne sposoby przechowywania (często dużych ilości) danych, zapytania (querying), tworzenie raportów (reporting), OLAP, narzędzia analityczne i wszystko, co jest związane z wymienionymi obszarami.

Z powyższego zaczyna być jasne, że dzisiejszy Business Intelligence jest ściśle związany z technologiami informatycznymi – w najpopularniejszej postaci wykorzystuje informacje o firmie (sprzedaż, zamówienia, przepływ środków finansowych, firmowy system informatyczny, informacje o pracownikach) i potrafi tworzyć takie raporty, które odpowiedzialni ludzie mogą wykorzystywać jako podstawę do procesów decyzyjnych. W kolejnych fazach BI potrafi pozyskiwać potrzebne dane zewnętrzne i odpowiednio je łączyć z danymi wewnętrznymi, aby uzyskać lepsze lub bardziej szczegółowe materiały do podejmowania decyzji.

Podstawowy BI, jakkolwiek wywołuje to uśmiech na twarzy, może się sprowadzać do zwykłej ewidencji rodzinnych przychodów i rozchodów, na podstawie której można wywnioskować, czy będzie można sobie pozwolić na drogi urlop czy nowe auto na leasing. W mocno zaawansowanej postaci można sobie wyobrazić międzynarodową firmę z dziesiątkami oddziałów, setkami czy tysiącami partnerów handlowych i liniami wyrobów, które trzeba produkować i sprzedawać. Podczas gdy pierwszą z wersji BI można prowadzić przy użyciu kawałka papieru czy w Excelu, w przypadku drugiej wersji nie obejdziemy się bez specjalistycznych systemów informatycznych, baz danych i aplikacji analitycznych.

Przyszłość Business Intelligence

Rynek Business Intelligence przeszedł drastyczną transformację, w rezultacie której w zeszłym roku główne działania przesunęły się do obszaru czterech głównych dostawców – SAP, Oracle, IBM i Microsoft. O tym, jakie znaczenie ma Business Intelligence, możemy się przekonać obserwując ostatnią z wymienionych firm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz