wtorek, 22 kwietnia 2014

Nowe usługi chmurowe Oracle: Database Backup, Storage Cloud

Rozbudowując swoją ofertę rozwiązań w chmurze, Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek dwóch nowych usług na platformie Oracle Cloud ― Oracle Database Backup i Oracle Storage Cloud.

Usługa Oracle Database Backup, wchodząca w skład pakietu usług PaaS (udostępnianie platformy jako usługi), stanowi skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych bazy danych Oracle w chmurze. Rozwiązanie to może stanowić integralną część wielowarstwowych strategii tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania baz danych po awarii.
Usługa ta jest ściśle związana z oprogramowaniem Oracle Recovery Manager (RMAN), dzięki czemu pozwala klientom nadal korzystać z dobrze znanych poleceń tego narzędzia w celu bezproblemowego i bezpiecznego wykonywania operacji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii pomiędzy bazami danych zainstalowanymi w siedzibie firmy a platformą Oracle Cloud.
Oracle Database Backup pozwala realizować równolegle i kompresować transfery danych związane z tworzeniem kopii zapasowych w celu maksymalnego zwiększenia wydajności tych procesów. Obejmuje też szyfrowanie danych po stronie klienta, aby zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo danych.

Usługa Oracle Storage Cloud, wchodząca w skład oferty usług IaaS (udostępnianie infrastruktury jako usługi), stanowi skalowalne i niezawodne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom bezproblemowo przechowywać dane w chmurze, uzyskiwać do nich dostęp oraz zarządzać nimi. Rozwiązanie umożliwia bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych i archiwów danych, upraszczając ten proces i obniżając związane z nim nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne.
Oracle Storage Cloud korzysta z tych samych interfejsów API co system OpenStack Swift, zapewniając dostęp do danych za pośrednictwem interfejsów REST API i Java API.

Aby zachować przewagę nad konkurencją w dzisiejszym opartym na Internecie środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa coraz chętniej opracowują i wdrażają nowe rozwiązania oparte na chmurze. Istnieje też duża presja na przenoszenie istniejących rozwiązań wdrożonych w siedzibie firmy do chmury oraz na wspieranie przenośności pomiędzy środowiskami w siedzibie firmy i w chmurze” ― powiedział Chris Pinkham, wiceprezes Oracle i szef działu Product Development. „Aby pomóc klientom w osiągnięciu tych celów, firma Oracle jeszcze bardziej rozbudowała swój kompleksowy zestaw usług udostępniania infrastruktury klasy korporacyjnej w chmurze. Nowe usługi są oparte na otwartych standardach, zintegrowane ze sobą w celu zapewnienia bezproblemowej współpracy oraz zaprojektowane z myślą o zapewnieniu pełnej przenośności”.

Dowiedz się więcej
Zapisz się - Oracle Cloud
Więcej na temat Oracle Cloud
Oracle Cloud w serwisach społecznościowych: Twitter, Facebook oraz blogi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz