czwartek, 17 kwietnia 2014

Oracle CPQ Cloud (Configure, Price, Quote)

Możliwości platformy Oracle CX Cloud zostają znacznie zwiększone, dzięki wprowadzeniu do niej nowego rozszerzenia usprawniającego sporządzanie, konfigurowanie i wycenianie ofert. Dzięki połączeniu pakietu Oracle CPQ Cloud z narzędziami wspomagającymi sprzedaż, Oracle pomaga handlowcom sprzedawać więcej i szybciej.

Najnowsza wersja rozwiązania Oracle CPQ Cloud (Configure, Price, Quote) zapewnia specjalistom ds. sprzedaży dostęp do całego pakietu CPQ za pośrednictwem mobilnych tabletów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, dzięki czemu mogą wydajnie pracować również w podróży.
Najnowsze rozszerzenia zapewniają także pełniejszą integrację z platformami Oracle Sales Cloud i Salesforce.com, umożliwiając automatyzację oraz zapewniając efektywność i rzetelność całego procesu sprzedaży. 

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować i uprościć administrowanie rozwiązaniem Oracle CPQ Cloud, wprowadzono w nim następujące funkcje i rozszerzenia: 
· Zarządzanie formułami: funkcja ta umożliwia administratorom definiowanie złożonych obliczeń dotyczących cen i upustów za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop), bez pisania skryptów i tworzenia zaawansowanych reguł.
· Przywracanie do poprzedniego stanu po migracji: funkcja pomaga administratorom cofnąć migrację błędnych treści przeniesionych nieumyślnie ze środowiska testowego do produkcyjnego. Pozwala przywrócić serwis produkcyjny do znanego punktu odtwarzania poprzez naciśnięcie jednego przycisku, efektywnie skracając czas przestoju.
· Wywołania typu „funkcja-funkcja”: pozwalają wdrożeniowcom i administratorom elastycznie optymalizować i wielokrotnie używać modułowe skrypty.
· Pomoc do produktu w nowej wersji: oferuje administratorom ulepszone funkcje wyszukiwania i współpracy, które ułatwiają wyszukiwanie informacji potrzebnych do efektywnego tworzenia i serwisowania witryn internetowych.

Rozwiązanie Oracle CPQ Cloud można łatwo zintegrować z platformami Oracle Sales Cloud i Salesforce.com. 
· Oferowane przez rozwiązanie Oracle CPQ Cloud możliwości tworzenia ofert, konfigurowania i generowania dokumentów, można łatwo zintegrować z ekranami do zarządzania klientami i możliwościami sprzedaży udostępnianymi przez system Oracle Sales Cloud CRM.
· Najnowsze rozszerzenia do rozwiązania Oracle CPQ Cloud obejmują aktualizacje możliwości administracyjnych, które zapewniają lepszą synchronizację danych oraz ułatwiają serwisowanie systemu. Wykorzystują też najnowsze interfejsy API umożliwiające integrację z platformą Salesforce.com.

Dowiedz się więcej
Oracle Cloud
Oracle Customer Experience
Oracle CPQ Cloud
Oracle Sales Cloud
BigMachines for Oracle

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz