środa, 9 kwietnia 2014

Oracle NoSQL 3.0

Najnowsza wersja Oracle NoSQL zwiększa możliwości programistów, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa, większą łatwość obsługi oraz wyższą wydajność.

Dostępna już w sieci Oracle TechNet baza danych Oracle NoSQL 3.0 to najnowsza wersja bazy danych Oracle typu klucz-wartość. Zaprojektowano ją, aby uprościć opracowywanie nowoczesnych aplikacji, zapewniając jednocześnie wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności na potrzeby obsługi w czasie rzeczywistym aplikacji internetowych.

Nowa wersja oferuje m.in. następujące funkcje:

· Większe bezpieczeństwo. Niezależny od systemu operacyjnego, obowiązujący w ramach całego klastra, oparty na haśle mechanizm uwierzytelniania użytkowników oraz integracja z modułem Oracle Wallet umożliwiają lepszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do danych poufnych. Ponadto funkcja szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) na poziomie sesji oraz ograniczenia dotyczące portów sieciowych zapewniają lepszą ochronę przed włamaniami z sieci.
· Łatwość obsługi i programowania. Obsługa tabelarycznych modeli danych upraszcza projektowanie aplikacji i umożliwia bezproblemową integrację ze znanymi aplikacjami opartymi na języku SQL. Indeksy wtórne zapewniają radykalnie wyższą wydajność obsługi zapytań.
· Rozszerzenia zwiększające wydajność centrów przetwarzania danych. Automatyczne przełączanie na zapasowe centra przetwarzania danych zapewnia większą ciągłość obsługi aplikacji. Strefy serwerów zapasowych można również wykorzystywać do odciążenia serwerów głównych poprzez obsługę obciążeń wymagających jedynie odczytu danych, takich jak analizy biznesowe, generowanie raportów oraz wymiana danych w celu lepszego zarządzania obciążeniami. 

Bazy danych Oracle NoSQL 3.0 Enterprise Edition i Oracle NoSQL 3.0 Community Edition można już pobrać z serwisu Oracle Technology Network. Operacja ta podlega wszystkim obowiązującym warunkom i ograniczeniom.

Dowiedz się więcej
Oracle Database
Oracle NoSQL Database
Oracle NoSQL Database EE – opis produktu
Oracle NoSQL Database CE – opis produktu  
Webinar: Oracle NoSQL Database

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz