czwartek, 3 kwietnia 2014

Pierwsza baza danych dla Chmury

Najnowsza generacja bazy danych Oracle Database 12c została zaprojektowana pod kątem wykorzystania pełni potencjału chmury obliczeniowej przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ryzyka biznesowego.

Oracle Database 12c to przede wszystkim nowa - zaprojektowana pod kątem cloud computing - architektura, która w sposób naturalny pozwala lepiej wykorzystać posiadane rozwiązania sprzętowe, w bardziej efektywny sposób obsługiwać większą ilość danych oraz aplikacji biznesowych, wreszcie – umożliwia ograniczenie kosztów utrzymania środowiska IT. Wszystko za sprawą możliwości konsolidacji rozproszonych środowisk bazodanowych w ramach jednej platformy danych.

Konsolidacja wielu baz dzięki Oracle 12c

Pierwszym krokiem do zbudowania efektywnego, wydajnego, bezpiecznego i dostosowanego do najnowszych trendów (m.in. cloud computing) środowiska bazodanowego jest jego konsolidacja. Tymczasem w dotychczasowych rozwiązaniach skupienie wielu odrębnych baz danych w ramach jednej platformy wiązało się z koniecznością poszukiwania kompromisów między bezpieczeństwem, wysoką dostępnością, łatwością zarządzania i stopniem złożoności infrastruktury. Oracle Database 12c znosi te ograniczenia.

Architektura bazy Oracle 12c ułatwia konsolidację baz danych przy zachowaniu pełnej ich odrębności oraz przeniesienie środowisk bazodanowych do modelu chmurowego bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian w warstwie aplikacji. Odrębne i samodzielne bazy danych mogą być osadzone i skonsolidowane w ramach pojedynczego, wielodostępnego środowiska bazodanowego. Każda z nich zachowuje przy tym pełną niezależność – zarówno w kontekście faktycznej izolacji danych, jak i komunikacji z warstwą aplikacyjną. Z drugiej strony taki sposób konsolidacji baz danych wymiernie ułatwia proces zarządzania środowiskiem bazodanowym i zapewnia możliwość precyzyjnego, płynnego zarządzania zasobami oraz automatycznej priorytetyzacji obciążeń. 

Rozbudowane funkcje zarządzania obciążeniami poszczególnych baz danych pozwalają zagwarantować dostępność potrzebnych zasobów w momentach zwiększonego zapotrzebowania ze strony najbardziej potrzebnych aplikacji biznesowych, co przekłada się na zwiększenie ich dostępności przy istotnie niższych nakładach. Konsolidacja baz danych w ramach jednego, wielodostępnego środowiska niesie za sobą także wymierne oszczędności czasu w kontekście aktualizacji oprogramowania bazodanowego, czy ograniczenie obciążeń związanych z tworzeniem kopii zapasowych. 

Łatwa migracja z poprzednich wersji

Oracle pozwala klientom w łatwy sposób przenieść istniejące środowiska bazodanowe Oracle Database 11g Release 1 i Release 2 oraz Oracle Database 10g Release 2 do nowej platformy za pośrednictwem predefiniowanych ścieżek migracji. Starsze generacje baz danych mogą zostać przeniesione do nowego środowiska za pomocą dedykowanych narzędzi. Wbudowane narzędzia migracji umożliwiają również łatwą migrację baz danych ze środowisk opartych na rozwiązaniach firm takich, jak: IBM, Microsoft, Sybase oraz Teradata. Istotna jest tu również możliwość wyboru sposobu migracji. Istniejące bazy danych mogą zostać przeniesione do nowego środowiska przy zachowaniu pełnej niezależności, bądź też – w postaci modułów osadzonych w ramach jednego, wielodostępnego środowiska Oracle 12c. 

Kolejnym ułatwieniem są nowe narzędzia wspierające zarządzanie całym cyklem życia środowiska bazodanowego – od przygotowania, konfiguracji i uruchomienia, przez monitorowanie działania, po aktywne zarządzanie zasobami oraz wydajnością bazy. Trudna do przecenienia jest również możliwość łatwego przełączenia istniejących aplikacji na nową, utrzymywaną w ramach prywatnej chmury obliczeniowej, platformę bazodanową. Niebagatelny wpływ na stabilność środowiska aplikacyjnego mają także nowe narzędzia pozwalające łatwo i szybko przetestować działanie bazy danych pod kątem konkretnych aplikacji. Dzięki nim baza Oracle 12c pozwala skrócić czas potrzebny na uruchomienie nowych aplikacji biznesowych.

Dodatkowo, baza Oracle 12c w pełni wykorzystuje innowacyjne rozwiązania wprowadzone w najnowszej generacji systemów aplikacyjno-sprzętowych Exadata. Wśród nich warto wskazać na technologie Smart Scans, Smart Flash Cache i Hybrid Columnar Compression. Za sprawą tych oraz innych, wprowadzonych w wersji 12c, mechanizmów baza danych jest w stanie automatycznie optymalizować sposób zapisu informacji i stopień kompresji danych, tak, aby ich dostępność w jak największym stopniu odpowiadała rzeczywistym potrzebom. Oracle 12c to także lepsza obsługa zapytań typowych dla przetwarzania dużych ilości danych. 
Dzięki nowym rozwiązaniom najczęściej wykorzystywane dane będą dostępne z minimalnym opóźnieniem niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą.

Dowiedz się więcej
Oracle Database – najważniejsze funkcje
Webcast „Podłącz się do Chmury z Oracle Database 12c”

 ITwiz
Artykuł ukazał się oryginalnie w kwietniowym numerze magazynu ITwiz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz