piątek, 11 kwietnia 2014

StorageTek Tape Analytics 2.0 już tu jest!


Oko pańskie konia tuczy...
a już od jakiegoś czasu oko administratora bibliotek taśmowych ze stajni Oracle StorageTek mogło posiłkować się lunetką – w tej roli występowało oprogramowanie StorageTek Analytics – w celu wzmocnienia pozytywnego efektu. Pierwsza edycja tego narzędzia ograniczała się do zbierania statystyk dotyczących napędów taśmowych i nośników, w połączeniu z prostą prezentacją związanych z nimi zdarzeń i trendów w postaci raportów i predefiniowanych wykresów. W porównaniu do niej udostępnioną kilka dni temu wersję 2.0 trzeba chyba nazwać już co najmniej lupą, jeśli nie mikroskopem - nawet jeśli rozszerzenie zakresu pola widzenia o robotykę (wraz z takimi elementami jak: porty wejścia-wyjścia, podajniki i podnośniki) sugerowałoby raczej porównanie do obiektywu szerokokątnego. Biblioteka poddana takiej drobiazgowej analizie nie ma wyjścia i musi działać bez zarzutu, a przynajmniej nie sprawi swojemu właścicielowi nieprzyjemnej niespodzianki.

Nowości w wersji 2.0
Poza wspomnianym rozszerzeniem spektrum monitorowanych cech do ponad 370, aktualna wersja oprogramowania wprowadza szereg innych użytecznych cech. Różnorodność zbieranych statystyk daje możliwość skonstruowania spersonalizowanych raportów, dostosowanych do zakresu zainteresowań i odpowiedzialności konkretnego adresata. W myśl zasady, że jeden rysunek jest wart tysiąca słów, raporty te mogą być zilustrowane wykresami wybranymi z szerokiej gamy predefiniowanych wzorów, zaś dystrybucja kanałem poczty elektronicznej zapewnia wygodę dostępu - oczekiwaną zwłaszcza przez użytkowników szczebla zarządczego, wymagających raportowania w ustalonym trybie (np. tygodniowym lub miesięcznym). To samo medium może być wykorzystywane do doręczania pilnych powiadomień. Osoba pracująca bezpośrednio z konsoli Tape Analytics bazując na wzorcach (portletach) ma możliwość pogrupowania danych w logiczne moduły na podstawie kryteriów biznesowych lub geograficznych - np. do celów porównawczych. Operator oderwany od konsoli może pozostawać w kontakcie z aplikacją za pomocą klientów mobilnych przygotowanych dla wszystkich wiodących platform (Apple, Android, Windows).

Zautomatyzowana weryfikacja taśm
Od wersji 2.0 Tape Analytics oferuje kompleksowe podejście do zagadnienia monitorowania jakości samych nośników taśmowych. Proaktywne podejście zasadza się na zarządzaniu i wykonywaniu polityk empirycznej weryfikacji stanu kartrydży. Reguły weryfikacji dla nośników mogą bazować na takich parametrach, jak czas ostatniego dostępu lub wynik analizy dotychczasowej historii nośnika (Health Check Indicator) i uzależniać od ich wartości zakres weryfikacji (od podstawowego, sprowadzającego się do poprawności zamontowania nośnika aż do pełnego - obejmującego odczyt wszystkich zapisanych danych). Możliwa jest również weryfikacja każdego nośnika nowo wkładanego do biblioteki oraz selekcja nośników na podstawie kodów kreskowych. Warto tutaj przypomnieć, że dla napędów z linii StorageTek T10000 weryfikacja nie obciąża serwera ani sieci, ponieważ jest realizowana całkowicie wewnątrz napędu - nawet jeśli nośnik został zabezpieczony poprzez zaszyfrowanie. Jako że najpełniejszy cykl testowania nośnika może trwać – w zależności od jego pojemności – nawet do 9 godzin, uzasadnione jest zarezerwowania do tego celu puli napędów taśmowych w dogodnym oknie czasowym. Statystyki związane z automatyczną weryfikacją mogą prowadzić do sformułowania przez Tape Analytics zaleceń wycofania konkretnych nośników z użytkowania.

Co jeszcze?
Ujednolicone zostało wsparcie dla wszystkich napędów LTO począwszy od generacji 3 niezależnie od producenta (IBM, HP), podobnie jak możliwość monitorowania napędów z włączonym szyfrowaniem podłączonych do systemu OKM3 opisanego wcześniej w tym blogu. Nowa wersja Tape Analytics dopełni również szczęście posiadaczy napędów taśmowych StorageTek T10000D, które w poprzednich wersjach nie były wspierane. Dla dotychczasowych użytkowników nowe funkcjonalności są dostępne bezpłatnie w ramach usług z pakietu wsparcia technicznego; dla pozostałych krótka informacja o licencjonowaniu: per biblioteka taśmowa plus jedna licencja na serwer zarządzający (pracujący pod kontrolą Oracle Linux 6.4). A dla wszystkich chętnych istnieje możliwość skorzystania z 30-dniowego okresu próbnego, tak jak dla innego oprogramowania Oracle.

O autorze
Jan Okrasiński, Senior Systems Engineer w Zespole wsparcia sprzedaży Oracle Hardware.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz