środa, 7 maja 2014

Nowe funkcje pakietu Oracle IdM

Oracle udostępnił rozszerzenia do pakietu Oracle Identity Management (IdM) 11g Release 2.

Nowe funkcje pozwalają przedsiębiorstwom stosować spójne zasady dostępu i mechanizmy kontroli nie tylko w odniesieniu do aplikacji i systemów biznesowych, ale także dla systemów opartych na chmurze i urządzeń mobilnych. Zapewniając spójne zarządzanie tożsamością we wszystkich tych środowiskach, Oracle pomaga obniżyć koszty zarządzania i zabezpieczyć się przed zagrożeniami i ryzykami operacyjnymi.

W porównaniu z poprzednią nowa wersja zwiększa wydajność aż o 20%. Rozwiązanie Oracle Access Management ma teraz certyfikat zgodności operacyjnej z Oracle Exalogic Elastic Cloud, co umożliwia elastyczne skalowanie.

Najnowsza wersja Oracle IdM 11g R2 oferuje między innymi następujące nowe cechy i funkcje: 
  • Pakiet Oracle Mobile Security Suite: zabezpiecza aplikacje i dane korporacyjne na urządzeniach osobistych wykorzystywanych w pracy (model BYOD). Zapewnia też spójny interfejs użytkownika we wszystkich kanałach poprzez rozszerzenie usług zarządzania tożsamością (wykrywanie oszustw, rejestrowanie użytkowników, żądanie dostępu, samoobsługowe zarządzanie hasłami i zarządzanie autoryzacją) na cyfrowe interakcje klientów i pracowników. Pozwala ponadto zabezpieczyć aplikacje mobilne do kontaktów z konsumentami, dystrybuowane przez popularne sklepy z aplikacjami.
  • Usługa Cloud Access Portal: rozszerza zakres działania rozwiązania Oracle Enterprise Single Sign-On Suite poza komputery z systemem Windows, zapewniając użytkownikom dostęp z jednokrotnym logowaniem do aplikacji SaaS z poziomu spersonalizowanej platformy uruchomieniowej, dostępnej na każdym urządzeniu i tablecie oraz na każdej stacji roboczej, które zawierają aplikacje wymagające podania nazwy użytkownika i hasła. W efekcie użytkownicy nie muszą pamiętać złożonych haseł dla wielu systemów SaaS, a przedsiębiorstwa mogą ograniczyć dostęp z zewnątrz do aplikacji udostępnianych w chmurze.
  • Aplikacja mobilna Oracle Mobile Authenticator: upraszcza silne uwierzytelnianie, zastępując wydawane przez korporacje tokeny sprzętowe. Aplikacja ta jest dostępna dla systemów iOS i Android.
  • Rozszerzona obsługa standardu OAuth: nowa wersja obsługuje standard OAuth 2.0 i 3.0, a także bardziej złożone przypadki uzyskiwania zgody użytkownika zanim aplikacja zewnętrzna będzie mogła uzyskać dostęp do poufnych informacji. Pozwala to tworzyć bardziej zaawansowane aplikacje udostępniane w chmurze oraz umożliwia utrzymywanie nowych relacji gospodarczych i biznesowych, które kiedyś można było nawiązywać jedynie z wykorzystaniem zastrzeżonych technologii firmowych.
  • Oprogramowanie Content Management Security: zapewnia szczegółową kontrolę dostępu do dokumentów zarządzanych przez rozwiązania Oracle WebCenter Suite i Microsoft SharePoint, wykorzystując w tym celu model oparty na regułach. Pozwala to uprościć zarządzanie danymi nieusystematyzowanymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo tego procesu poprzez wykorzystanie atrybutów takich jak rola, lokalizacja i poziom poufności.
  • Udoskonalony nadzór: nowe możliwości zarządzania sesjami przeznaczone dla użytkowników o rozszerzonych uprawnieniach pozwalają kontrolerom sprawdzić „kto co zrobił” i umożliwiają przeprowadzenie dochodzenia w przypadku naruszenia zabezpieczeń danych. Wprowadzono też szereg udoskonaleń upraszczających sposoby żądania i udzielania dostępu do systemów.
  • Rozszerzone zarządzanie cyklem życia: nowy kreator instalacji oprogramowania i programów korygujących pomaga zautomatyzować instalację i konfigurowanie platformy Oracle Identity Management. Kreator ten pozwala nawet pięciokrotnie skrócić czas wdrażania systemów wielowęzłowych o wysokiej dostępności oraz programów korygujących. 
Informacje dodatkowe
Oracle Identity Management 
Oracle Access Management
Blog post: Major Themes of the IDM 11gR2 PS2 Release 
Blog post: What's new in PS2? Many enhancements to Identity Governance 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz