wtorek, 13 maja 2014

Nowe wersje aplikacji Oracle dla sektora energetycznego

Oracle posiada w swojej ofercie komplet rozwiązań dla branży energetycznej. W portfolio Oracle znajdują się aplikacje dziedzinowe tj. billing, smart metering, asset management, a także systemy specjalizowane dla sektora dystrybutorów - zapewniające m.in. optymalizowanie planowania i późniejszą kontrolę wykonywania usług, wsparcie dla pracowników w terenie, lepszą opiekę nad klientami i sprawniejsze rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z ich obsługą, a także pełną kontrolę nad procesami administracyjnymi.

Aby pomóc swoim klientom z branży energetycznej w zapewnieniu lepszej obsługi klientów, Oracle wyposażył systemy dla nich przeznaczone w nowe funkcje biznesowe i znacznie rozszerzył ich architekturę techniczną. 

Oracle Utilities Customer Care and Billing (kompleksowy system obsługi klienta)
Pakiet serwisowy Service Pack 1 do tego rozwiązania zawiera nowe funkcje, które pomogą spółkom sektora lepiej zarządzać cyklem życia usług i produktów. Funkcje te udostępniają możliwości kompleksowego zarządzania procesami segmentacji klientów oraz ukierunkowanego docierania do odbiorców, którzy mogą być zainteresowani specyficznymi programami lub usługami (np. programami konserwacji). Oferują też możliwości opracowywania kampanii zachęcających klientów do udziału w takich akcjach oraz zarządzania ich preferencjami komunikacyjnymi z wykorzystaniem oprogramowania Oracle Utilities Customer Self Service 2.1. Wbudowane funkcje analityczne pomagają mierzyć skuteczność programów oraz dostarczają informacje, które można będzie wykorzystać do kierowania przyszłymi kampaniami lub zmodyfikowania aktualnie realizowanych programów, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Oracle Utilities Meter Data Management (zarządzanie danymi z liczników)
Pakiet serwisowy Service Pack 2 do tego systemu współpracuje z rozwiązaniem Oracle Utilities Customer Self Service, umożliwiając agregowanie i porównywanie danych na temat zużycia energii przez klientów. Rozwiązanie to zapewnia także klientom dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowych danych na temat zużycia, co może im pomóc w obniżeniu rachunków poprzez podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji dotyczących zużycia energii. Rozwiązanie zawiera również nową funkcjonalność, która pozwala klientom przeprowadzać analizy stawek typu „co się stanie, jeśli”, aby określić, jaki wpływ na ich rachunki wywarłoby na przykład przestawienie się na pojazd elektryczny lub zainstalowanie paneli słonecznych.

Oracle Utilities Customer Self Service (samoobsługa klientów)
Pakiet serwisowy Service Pack 1 do tej aplikacji zawiera nową funkcjonalność, która pozwala przedsiębiorstwom sektora oferować w pełni zintegrowaną, nowoczesną obsługę klientów poprzez zapewnienie im mobilnego dostępu do ich kont z poziomu smartfonów, aplikacji mobilnych oraz serwisu internetowego. Najnowsze rozszerzenia umożliwiają dostawcy opracowanie własnej aplikacji mobilnej, która pozwoli klientom przeglądać faktury, dokonywać płatności, przeglądać informacje o wyłączeniach prądu i zgłaszać awarie zasilania, otrzymywać powiadomienia o usługach itp. Rozwiązanie Oracle zawiera także zintegrowany mechanizm pozwalający w zautomatyzowany sposób wysyłać klientom wiadomości przez wybrany przez nich kanał.

Dowiedz się więcej
Oracle Utilities 
Oracle Utilities w serwisie Facebook 
Oracle Utilities w serwisie Twitter
Oracle Utilities w serwisie LinkedIn
Oracle Utilities na YouTube Channel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz