piątek, 24 października 2014

Chroń dane na urządzeniach mobilnych


Oracle opublikował niedawno raport, w którym zwraca uwagę na konieczność jak najlepszej ochrony danych, z których korzysta się na urządzeniach przenośnych – smatfonach, czy tabletach.

Problem nie jest banalny – jeśli dane nie są odpowiednio zaszyfrowane, wówczas mogą być łatwo odczytane w przypadku kradzieży urządzenia. Podobnie katastrofalne w skutkach może być jego zgubienie – zwłaszcza jeśli na urządzeniu były składowane dane firmowe.
Problem dotyczy zwłaszcza młodych pracowników, którzy chętnie używają urządzeń mobilnych do wykonywania swoich zadań także poza miejscem pracy. Często mają na swoich aparatach zainstalowane firmowe aplikacje biznesowe. Młodzi ludzie są też według raportu Oracle bardziej lekkomyślni i często gubią swoje aparaty, co potwierdzają statystyki poniżej:

Z globalnego badania „Oracle Mobile - Simply Connected” wykonanego na zlecenie Oracle na reprezentatywnej populacji pracowników w wieku do 24 lat wynika że aż 71% ankietowanych używa aplikacji firmowych na urządzeniach przenośnych. W tej grupie także około połowa przyznała, iż zniszczyła swoje urządzenie przez utopienie lub zamoczenie.

Raport Oracle  zwraca uwagę na konieczność niezwykle dokładnego zabezpieczania danych firmowych, co można zrobi metodą ich szyfrowania, lub przechowywania zdalnego w chmurze, aby żadne kluczowe informacje nie były fizycznie pamiętane na urządzeniach mobilnych.
Skradziony telefon, to dla jego posiadacza utrata zdjęć, czy muzyki. Jednak dla firmy utrata korporacyjnych danych jest o wiele bardziej katastrofalna, gdyż może spowodować niekiedy nieodwracalne szkody dla biznesu.

Jak stwierdza Suhas Uliyar, dyrektor działu strategii mobilnych w Oracle:
-Rozwiązaniem tych dylematów nie może być ograniczanie możliwości wykonywania pracy na urządzeniach mobilnych, gdyż może to doprowadzić do spadku produktywności

-Zamiast tego należy wdrożyć solidne procedury bezpieczeństwa – na przykład takie, jakie oferuje metodyka MAM (Mobile Application Management). Odpowiednie grupowanie danych w bezpiecznych „kontenerach” pozwala na ich udostępnianie tylko odpowiednim osobom, zaś udostępnienie informacji wyłącznie zdalnie gwarantuje, że dane będą bezpieczne – niezależnie od tego, gdzie są wykorzystywane.

Dowiedz się więcej
Oracle Mobile
Infografika: Zgubione i skradzione urządzenia
Infografika: Nadchodzi Era Mobilności
Raport „Oracle Mobile - Simply Connected”
Wideo: Oracle Mobile
Platforma mobilna Oracle
Bezpieczeństwo mobilne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz