środa, 22 października 2014

Modern Cloud for Modern Business – Oracle SaaS Forum

Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) od kilku lat jest jednym z najbardziej „gorących” tematów współczesnej informatyki. 
Wielu analityków uważa pojawienie się chmury obliczeniowej wręcz za rewolucję w modelu przetwarzania komputerowego, porównując wpływ tego zjawiska na rozwój IT do przełomu wywołanego przez pojawienie się Internetu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Oracle SaaS Forum, podczas której eksperci Oracle z Polski i Europy będą przestawiali wybrane aplikacje Oracle działające w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Aplikacje biznesowe oferowane w modelu subskrypcji, to dzisiaj najbardziej rozpowszechniony rodzaj usług chmurowych, od kilku lat notujący dwucyfrowe wzrosty obrotów.

Aplikacje Oracle SaaS będą podczas konferencji prezentowane w trzech niezależnych ścieżkach tematycznych. Poszczególne sesje będą poświęcone omówieniu aplikacji klasy Human Capital Management (HCM), Customer Experience (CX) oraz Enterprise Resource Planning (ERP) oferowanych przez Oracle w chmurze.

Warto zarejestrować się na Oracle SaaS Forum, aby poznać wiodącą platformę chmurową Oracle, obsługującą dziś 62 miliony użytkowników i dostarczaną za pośrednictwem 19 centrów obliczeniowych na całym świecie.

Konferencja jest bezpłatna, decyduje kolejność zgłoszeń.

Strona rejestracyjna Oracle SaaS Forum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz