wtorek, 28 października 2014

Nowoczesny marketing w badaniu Oracle/Forrester

Badanie przeprowadzone przez Oracle i Forrester pokazało, że przedsiębiorstwa stosujące nowoczesne procesy marketingowe pokonują konkurencję pod względem kluczowych wskaźników wydajności. 

W celu oceny dojrzałości procesów marketingowych i zbadania wpływu nowoczesnych najlepszych procedur marketingowych na działalność biznesową firma Oracle we współpracy z firmą Forrester Consulting przeprowadziła globalne badanie wśród osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji marketingowych w przedsiębiorstwach.
Opublikowany raport z badania pt. „Why You Need To Be A Modern Marketer: The Business Impact Of Marketing Maturity In The Age Of The Customer” pokazuje wysoką korelację pomiędzy nowoczesnymi najlepszymi procedurami marketingowymi a sukcesem biznesowym.

Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa stosujące nowoczesne procesy marketingowe pokonują swoich bardziej tradycyjnych konkurentów pod względem kluczowych wskaźników wydajności, takich jak:
Wzrost przychodów: 44% nowoczesnych specjalistów od marketingu stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich przedsiębiorstwo przekroczyło plan pod względem przychodów o 10% lub więcej, w porównaniu z 23% specjalistów od marketingu stosujących mniej nowoczesne procedury.
Pozycja lidera na rynku: 94% nowoczesnych specjalistów od marketingu stwierdziło, że ich przedsiębiorstwo jest pod pewnymi względami liderem na rynku, a 49% stwierdziło, że ich przedsiębiorstwo jest jedynym liderem.
Doskonałość miejsca pracy: 71% nowoczesnych specjalistów od marketingu stwierdziło, że ich przedsiębiorstwo zostało wyróżnione na poziomie krajowym jako „najlepsze miejsce pracy” co najmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat, w porównaniu z 38% początkujących specjalistów od marketingu.

W badaniu zdefiniowano „nowoczesnych specjalistów od marketingu” jako specjalistów, którzy w swojej pracy łączą modele predykcyjne funkcjonujące w czasie rzeczywistym z technikami statystycznymi. Tacy specjaliści osiągnęli istotne korzyści, takie jak: 
Dostęp o informacji o klientach w czasie rzeczywistym: 60% nowoczesnych specjalistów od marketingu twierdzi, że skutecznie połączyli — lub właśnie to robią — dane o klientach otrzymywane w czasie rzeczywistym z modelami predykcyjnymi.
Precyzyjne ukierunkowanie działań marketingowych: ponad połowa (55%) nowoczesnych specjalistów od marketingu wyszło poza segmentację grup docelowych na podstawie informacji demograficznych i informacji o firmach i zaczęło segmentować klientów na podstawie bardziej osobistych kryteriów i zainteresowań.
Lepsza jakość danych: prawie 70% nowoczesnych specjalistów od marketingu używa formalnych, spójnych technik zbierania danych; 31% korzysta z inteligentnego śledzenia w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz śledzenia zachowań klientów.

Informacje dodatkowe
Oracle Marketing Cloud
Forrester Consulting
Raport “Why You Need To Be A Modern Marketer: The Business impact Of Marketing Maturity In The Age Of The Customer”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz