piątek, 31 października 2014

Przedsiębiorstwa w drodze do chmury

Chmura powoli staje się już codziennością – firmy dostrzegają zalety cloud computingu, jak również fakt, że mogą wiele skorzystać na wdrożeniu systemów w tym modelu.

Podstawową zaletą rozwiązań chmurowych jest bowiem możliwość szybkiego uzyskania przez firmy korzyści biznesowych zapewnianych przez specjalizowane aplikacje, bez znaczących nakładów kapitałowych oraz zwykle długiego czasu realizacji projektów. Klasyczne wdrożenie jest związane z koniecznością zakupu i instalacji sprzętu serwerowego, odpowiedniego wyposażenia czy dostosowania centrum danych, instalacji i uruchomienia kolejnych warstw środowiska informatycznego, wreszcie dedykowania zasobów i ponoszenia nakładów na utrzymanie tego środowiska oraz jego aktualizację. Wszystko to znika w modelu cloud, za to mamy szybkie uzyskanie korzyści biznesowych bez typowej dla tradycyjnego modelu „on-premise” bariery wejścia. Do tego czas wdrożenia liczy się w tygodniach, a nie w miesiącach czy latach. 

Nieuzasadnione obawy
Chmura rodzi obawy – najczęściej spotykamy się z pytaniami o bezpieczeństwo. Pokutuje mit, że dane przechowywane i przetwarzane w chmurze nie będą tak bezpieczne, jak na własnych serwerach. W rzeczywistości jest zazwyczaj dokładnie odwrotnie. Większość firm nie jest w stanie zapewnić w swoim centrum przetwarzania danych takiego poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniają wiodący dostawcy usług chmurowych. Dla dostarczanych w modelu chmurowym profesjonalnych aplikacji biznesowych z obszaru doskonalenia relacji z klientami (CX), zarządzania personelem (HCM) czy zarządzania zasobami i efektywnością przedsiębiorstwa (ERP/EPM), świadczonych z 19 centrów przetwarzania danych na całym świecie (w tym kilku zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej), Oracle zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa klasy Enterprise, trudne do osiągnięcia dla większości klientów we własnych centrach danych. 

Droga do chmury
Przejście z klasycznego modelu przetwarzania do cloud computing wymaga pokonania określonej „drogi do chmury”. Metoda takiego przejścia zależy od tego, w jakim obszarze firmy poszukują innowacji i usprawnienia swoich procesów biznesowych. W Oracle wierzymy w podejście holistyczne – oferujemy naszym klientom ponad 100 procesów biznesowych opartych na najlepszych praktykach, które w sposób kompleksowy obsługują potrzeby biznesowe współczesnych firm: zwiększanie sprzedaży, budowanie marek, zapewnianie wsparcia istniejącym klientom, rozwój pracowników, efektywne planowanie i zarządzanie zasobami, etc. 
Częstym błędem w realizacji projektów chmurowych jest podejście krótkoterminowe i wybór rozwiązań tylko „na dziś”. Podejście takie może okazać się kosztowne w przyszłości – zwykle bowiem pojawia się potrzeba integracji wielu różnych środowisk, tworzenia wspólnej platformy aplikacyjnej, zarządzania rozwiązaniami wielu dostawców, etc. Dlatego proponujemy klientom opracowanie planu długoterminowego w zakresie technologii cyfrowych, a w krótkiej perspektywie wybór jednego/dwóch wymagających modernizacji obszarów, które pozwolą na szybkie osiągnięcie korzyści biznesowych po ich zmigrowaniu do chmury. O autorze
Jacek Piotrowski jest dyrektorem d/s usług SaaS i Cloud w regionie Oracle Europy Centralnej i Wschodniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz