środa, 12 listopada 2014

Transformacja biznesowa pomaga utrzymać konkurencyjność – nowe badanie Oracle/Forbes

Oracle opublikował wyniki badania „Making the Change: Planning, Executing and Measuring a Successful Business Transformation” przeprowadzonego wspólnie z magazynem Forbes. 
W badaniu wzięło udział 534 przedstawicieli kadry zarządzającej dużych globalnych przedsiębiorstw.

Mimo że przeważająca większość respondentów (86%) stwierdziła, iż transformacja biznesowa jest niezbędna dla trwałego sukcesu, wiele przedsiębiorstw ma problemy z jej przeprowadzeniem. Jeden na pięciu uczestników badania był zdania, że w jego przedsiębiorstwie próby transformacji się nie powiodły, a trzech na pięciu respondentów nie podjęło jeszcze próby transformacji.

Niektóre wnioski z badania:
• 86% respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwo powinno regularnie przeprowadzać transformację biznesową w celu zachowania konkurencyjności, czyli że w celu utrzymania się na rynku przedsiębiorstwo powinno wyprzedzać trendy branżowe. 
• 82% respondentów wskazało na potrzebę innowacyjności jako na istotny zewnętrzny czynnik stymulujący transformację biznesową.
• 39% respondentów stwierdziło, że brak umiejętności przewidywania zmian na rynku jest największym wyzwaniem w zakresie planowania, które zagraża sukcesowi ich transformacji biznesowej. 35% uznało natomiast, że błędna ocena czynników ryzyka lub brak umiejętności ich przewidzenia stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstwa. 
• 27% liderów transformacji biznesowej wykorzystuje metodyki i procesy EPPM (np. takie, jakie oferuje pakiet Oracle Primavera) w całej firmie, podczas gdy wśród ogółu respondentów współczynnik ten wynosi zaledwie 13%.
• 55% liderów transformacji wykorzystuje EPPM przynajmniej w swojej jednostce biznesowej, podczas gdy wśród ogółu respondentów współczynnik ten wynosi 38%.

Respondenci reprezentowali różne regiony: Amerykę Północną i Południową (37%), Europę, Bliski Wschód i Afrykę (29%) oraz Daleki Wschód (34%), jak również szeroki zakres branż, w tym usługi specjalistyczne (10%), bankowość i finanse (7%), branżę produkcyjną (13%), handel detaliczny (6%) i branżę inżynieryjną (6%).

Informacje dodatkowe
Oracle Primavera
Raport: Making the Change: Planning, Executing and Measuring a Successful Business Transformation

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz