piątek, 28 listopada 2014

Ukazała się nowa wersja pakietu Primavera Portfolio Management

Oracle udostępnił wersję 9.1 pakietu Primavera Portfolio Management, która oferuje nowe funkcje przepływu pracy i zarządzania. 

Rozszerzone funkcje generujące ostrzeżenia na wczesnym etapie zapewniają nowy poziom automatyzacji zarządzania portfelem projektów, co pozwala firmom podejmować szybsze i trafniejsze decyzje inwestycyjne oraz zwiększyć produktywność zasobów i przejrzystość.
•  Użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania w oparciu o różne kryteria – takie, jak status lub data rozpoczęcia, oraz podejmować odpowiednie działania na podstawie uzyskanych wyników.
•  Dzięki nowym łączom do wielu funkcji przepływu pracy, takich jak diagramy przepływów i raporty dotyczące instancji, można lepiej zrozumieć procesy zarządzania.
•  Menedżerowie mogą szybciej udzielać zezwoleń i szybciej podejmować decyzje, a także uniknąć opóźnień w realizacji projektów dzięki powiadomieniom wysyłanym pocztą elektroniczną, które zawierają obecnie łącza do konkretnych zadań.

Nowy proces planowania i kontroli umożliwia przedsiębiorstwom objaśnienie kluczowych celów korporacyjnych w zakresie inwestycji poprzez prezentowanie ich w wymierny sposób. Pozwala również proponować inicjatywy wpisujące się w strategie i misję firmy oraz ustalać priorytety w dziedzinie inwestycji i wybierać inwestycje o dużej opłacalności.
Rozszerzenia umożliwiają również proaktywne zarządzanie portfelem dzięki możliwości śledzenia czynności, przeglądania realizacji portfela inwestycji w czasie rzeczywistym, porównywania danych z przeszłości w celu identyfikacji luk i potencjalnych problemów oraz odpowiedniego dostosowania działań — zwiększenia, zmniejszenia lub wycofania środków finansowych na daną inwestycję.

Informacje dodatkowe
Oracle Primavera
Oracle Primavera Portfolio Management Release 9.1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz