wtorek, 2 grudnia 2014

Jak przygotować się na Internet Rzeczy?

Rafał Skirzyński, Michał Wawrzyński – Oracle Polska
Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT), to zjawisko które coraz częściej pojawia się na horyzoncie działalności biznesowej organizacji. IoT po odpowiedniej adaptacji będzie źródłem mnóstwa wartościowych informacji, jednak stanie się przy tym dodatkowym wyzwaniem dla istniejącej infrastruktury IT, wpływając zarówno na infrastrukturę sieciową, storage firmowy, czy eksploatację serwerów, jak też stawiając nowe wymagania dotyczące serwerowni i narzędzi analitycznych.

Po stronie centrów danych pojawi się konieczność zapewnienia integracji istniejących systemów biznesowych z nowymi rozwiązaniami M2M. Zwiększy to z pewnością zapotrzebowanie na efektywny transport sieciowy (Oracle w swoich rozwiązaniach postawił na Infiniband – niewymagający zarządzania protokół o bardzo dużej przepustowości i niskich opóźnieniach) oraz inteligentny storage, samodzielnie dostosowujący się do charakterystyki obciążenia. Kluczowa będzie także integracja poszczególnych warstw rozwiązania (sieć, storage, serwery, wirtualizacja, OS, baza danych, middleware, aplikacje) w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności i niezawodności.

Oprócz nowych wymagań sprzętowych, IoT postawi znaczące wyzwania w zakresie organizacji procesów biznesowych. Należy pamiętać, że same dane, których źródłem jest IoT, nie mają wartości, jeżeli nie postawimy ich w określonym kontekście. Dopiero poddając je analizie jesteśmy w stanie uzyskać informacje wartościowe dla biznesu, pozwalające na podjęcie decyzji zarządczych. To oznacza, że warstwa analityczna powinna być nieodłącznym, komplementarnym elementem projektów IoT.

Same procesy analityczne mogą przebiegać na wiele sposobów, zależnych od charakteru projektu. Można dane poddawać obróbce w czasie rzeczywistym, szukając korelacji pomiędzy wieloma ich strumieniami, czy wykrywając wzorce sekwencji. Można także podejść do tematu w sposób tradycyjny, używając metod z zakresu Big Data, czy też analiz statystycznych. Ważne, aby na koniec uzyskać wartościową odpowiedź.

W powyższych zastosowaniach doskonale sprawdzają się renomowane rozwiązania Oracle - np. systemy Oracle Complex Event Processing, Oracle Advanced Analytics a także maszyna Oracle Big Data Appliance, dodatkowo wspierane przez oprogramowanie Oracle Endeca Information Discovery i Oracle Business Intelligence.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz