czwartek, 11 grudnia 2014

Oracle inwestuje w rozwój systemów HCM w chmurze

Rozwój oprogramowania biznesowego oferowanego w modelu cloud computing, to jedna z kluczowych strategii Oracle w ostatnim czasie. Od kilku lat Oracle prowadzi prawdziwą „ofensywę w chmurze”, pokazując użytkownikom, że model ten oferuje ogromne, często niedostępne dla nich wcześniej korzyści.

Jednym z przejawów tej strategii jest powołanie w roku 2011 Centrum Rozwoju Oprogramowania HCM w Krakowie, który zajmuje się głównie systemami z rodziny Oracle Taleo. Jest to jedyny w tej kategorii ośrodek w Europie i jeden z kilku na świecie.

10 grudnia w krakowskiej siedzibie Centrum odbyła się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze z 9 krajów mieli okazję wysłuchać referatów opisujących zasady działania systemów w chmurze oraz zalety tego modelu, zaprezentowane przez ich użytkowników.

Jako pierwszy wystąpił Cesare Capobianco, wiceprezes Oracle i Dyrektor działu aplikacji. Jego prezentacja opisywała rynek rozwiązań HCM i wyzwania jakie pojawiły się w związku z erupcją takich zjawisk, jak mobilność, chmura, czy sieci społecznościowe.

Kolejnym mówcą był Marcin Burliński, szef Centrum Rozwoju Oprogramowania Oracle HCM w Krakowie, który opowiadał o historii Centrum oraz o głównych obszarach działalności tego ośrodka.

Trzecim mówcą był Frederic Radier, wiceprezes Oracle i dyrektor działu rozwoju oprogramowania. Główne tezy jego wystąpienia, to trendy w rozwoju oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim w najbliższych latach.

Kolejną prezentację przeprowadziła Marta Ambroziak z firmy Accenture, gdzie pracuje rozwiązanie Oracle Taleo w ogromnej instalacji obsługującej 56 krajów w 12 językach. Tematem referatu były doświadczenia użytkownika tego nowoczesnego rozwiązania i najważniejsze korzyści jakie wynikają z chmurowego modelu jego działania.

Ostatni referat wygłosiła Justyna Tyborowska z Russell Reynolds, która opowiadała o wyzwaniach współczesnego menedżera od spraw rekrutacji i o tym, jak należy poszukiwać pracowników o odpowiednich kompetencjach w czasach „rewolucji cyfrowej”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz