środa, 10 grudnia 2014

Połączenie społecznościowych, mobilnych i chmurowych systemów HR dla efektywnego zarządzania kadrami

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów w Krakowie 10 grudnia b.r. Oracle zaprezentował zintegrowaną ofertę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) obejmującą platformę, która umożliwia firmom przeniesienie do chmury swoich środowisk zarządzania kapitałem ludzkim.

Rozmawiając z dziennikarzami w krakowskim centrum rozwoju rozwiązań Oracle HCM, Frédéric Radier, wiceprezes Oracle i szef działu rozwoju systemów zarządzania kapitałem ludzkim, przedstawił najnowszą ofertę aplikacji i usług tej kategorii, dostępnych w chmurze. Dzięki nim klienci mogą w dowolny sposób i w dowolnym czasie opracowywać programy zarządzania kapitałem ludzkim dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, stanowiące uzupełnienie standardowych systemów HR. 

Wiceprezes Oracle stwierdził, że mimo iż duża część systemu HCM może być standardowa i zautomatyzowana, to wiele firm chce udostępnić swoim pracownikom narzędzia mobilne i społecznościowe, które zwiększą ich produktywność dzięki uproszczeniu współpracy pomiędzy pracownikami oraz interakcji pracowników z systemami firmy.

„Oracle jest jedyną firmą oferującą klientom swoją własną platformę technologiczną dostępną w chmurze, która pozwala na rozbudowę ich systemów HCM. Dzięki temu mogą opracowywać swoje własne aplikacje i usługi — w tym rozwiązania na smartfony i tablety — które będą działać w chmurze i będą dostosowane do procesów zarządzania kadrami, specyficznych dla danego przedsiębiorstwa”.„Oferując naszym klientom kompletną platformę do zarządzania kapitałem ludzkim dostępną w chmurze, uwalniamy ich od konieczności dokonywania złożonej integracji i ponoszenia dużych nakładów kapitałowych” — powiedział Radier. „Klienci potrzebują rozwiązania, które wyeliminuje złożoność, umożliwi im przejście do chmury w swoim własnym tempie oraz pozwoli na tworzenie własnych aplikacji za pomocą ujednoliconej platformy”.
Frédéric Radier zwrócił również uwagę na to, że przestarzałe systemy informatyczne stanowią istotną przeszkodę dla firm chcących przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. „Żyjemy w świecie strategii cyfrowych, w którym naukowe i społecznościowe podejście do budowania kapitału ludzkiego jest absolutnie niezbędne. Tymczasem niepokojąco duża liczba systemów informatycznych pochodzi nawet sprzed 20 lat, czyli jeszcze sprzed epoki mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. 70% tych systemów to systemy niestandardowe, co jeszcze bardziej zmniejsza ich przydatność dla nowoczesnych pracowników.

Technologie konsumenckie: mobilne, społecznościowe i online, szybko stają się równie istotne co technologie korporacyjne. „Technologie konsumenckie pochłaniają teraz ok. 50% globalnych wydatków informatycznych” — powiedział Radier. „Obecnie osobiste urządzenia inteligentne stają się integralną częścią infrastruktury informatycznej firm. Technologie chmurowe, mobilne i społecznościowe oferują ogromne możliwości osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kapitałem ludzkim: mogą one przenieść swój dział na nowy poziom zarządzania talentami w sposób stopniowy i bez nakładów kapitałowych, z wykorzystaniem wyjątkowo elastycznej platformy”.

„Zarządzanie kapitałem ludzkim jest nierozerwalnie związane z całą działalnością przedsiębiorstwa” — podsumował Frédéric Radier. „Dlatego warto pomyśleć o integracji wszystkich elementów zarządzania kadrami z innymi procesami biznesowymi firmy. Rozumiemy to dużo lepiej niż niszowi dostawcy oferujący ograniczone linie produktów”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz