poniedziałek, 5 stycznia 2015

Trendy IT w 2015

Początek roku to czas, kiedy zastanawiamy się nad przyszłością informatyki i próbujemy przewidzieć, jakie technologie będą w tym czasie rozwijały się szczególnie owocnie.

Według obserwacji Oracle, jednym z najsilniejszych obecnie trendów w IT jest dążenie do optymalizacji systemów. Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu IDC*, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy poczyniły duże inwestycje w zakresie wirtualizacji i konsolidacji systemowej.  Jedna trzecia ankietowanych wymienia działania w tym zakresie jako aktualny priorytet w ich wydatkach. Taki trend jest także bardzo silnie widoczny w Polsce. 

Stąd jest już bardzo blisko do wdrożenia chmury prywatnej, ponieważ po konsolidacji infrastruktura jest prawie gotowa, potrzebne są tylko różne ustalenia organizacyjne. Raport IDC podaje, że 32% firm regionu Europy Środkowo-Wschodniej korzysta już ze środowiska chmury prywatnej lub hybrydowej, 16% używa natomiast infrastruktury chmury publicznej i/lub aplikacji udostępnianych w chmurze tego typu. To bardzo dobry wynik, zważywszy na artykułowane jeszcze niedawno poważne obawy przed wdrożeniem modelu chmury. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że według szacunków IDC rynek chmur publicznych i rozwiązań SaaS rośnie o ok. 30% rocznie, to spodziewamy się, że za trzy lub cztery lata sytuacja w tym segmencie rynku zmieni się nie do poznania.

Istotny trend, to także rozwiązania mobilne — w badaniu IDC ok. jedna trzecia dyrektorów ds. informatycznych stwierdziła, że jest to w ich wydatkach jeden z najważniejszych priorytetów. Narzędzia mobilne można wykorzystać nie tylko do zapewnienia dostępu do systemów przedsiębiorstwa z odległych lokalizacji, ale także do generowania dodatkowych informacji na temat ośrodka oraz wydajności floty i zespołów handlowych, łączności, a także wydatków na komunikację.

*) IDC White Paper: Driving Business Growth and Innovation: The Next Step for CIOs in Central and Eastern Europe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz