środa, 25 marca 2015

Chmura bez obaw

Rafał Szafulera, Cloud Computing Competency Center, Oracle ECEMEA

O modelu przetwarzania w chmurze (cloud computing) mówi się dzisiaj już nie w kategoriach „trendów IT”, ale jako o zjawisku całkowicie naturalnym, które coraz szybciej adaptuje się w świecie systemów biznesowych. 
Z analiz Oracle wynika, że rynek usług chmurowych rośnie obecnie ok. 5 razy szybciej niż inwestycje w systemy tradycyjne. Za kilka lat usługi chmury publicznej staną się tak powszechne jak Internet, warto zatem zapoznać się z ich szybko zyskującą popularność odmianą, zwaną PaaS. 

Skrót PaaS oznacza „platforma jako usługa”, co oznacza, że system IT budowany w tym modelu może korzystać z praktycznie wszystkich podstawowych elementów środowiska IT ulokowanych w centrach obliczeniowych dostawcy usług chmurowych w zamian za opłatę, uzależnioną od faktycznego ich wykorzystania. 
Wyda się to laikowi niezbyt prawdopodobne, ale Oracle udostępnia w tym modelu takie usługi, jak współdzielenie dokumentów, przechowywanie danych i kopii zapasowych, analityka biznesowa i raportowanie, a nawet tak wyrafinowane jak integracja aplikacji, czy korzystanie z bazy danych i serwerów aplikacyjnych!

Model PaaS doskonale sprawdza się jako fundament umożliwiający sprawne uruchamianie różnorodnych usług, ponieważ upraszcza tworzenie, uruchamianie i dynamiczne zarządzanie środowiskami dla aplikacji, które potem realizują określone usługi IT dla użytkowników chmury. Z jednej strony zapewnia to pełną kontrolę oraz szerokie możliwości nadzoru i parametryzacji rozwiązań aplikacyjnych, z drugiej zaś automatyzuje dostarczanie odbiorcom całych złożonych środowisk. 

Można spytać, po co tyle mówimy o chmurze publicznej, skoro dotąd systemy biznesowe instalowane w siedzibie organizacji całkiem dobrze sobie radziły... No cóż – jak w znanym przysłowiu, chodzi tu głównie o pieniądze. 
Działy IT dzisiejszych przedsiębiorstw i urzędów są poddawane presji oszczędzania środków przy jednoczesnym wymaganiu szybkiego wprowadzania do użytku nowych usług i jeszcze szybszego modyfikowania usług dotychczas świadczonych. Z drugiej strony IT musi umieć precyzyjnie mierzyć koszty i wdrażać różnego rodzaju optymalizacje wszędzie tam, gdzie ma to sens. Korzystanie z chmury doskonale godzi te sprzeczności i jest dzisiaj doskonałym panaceum na rozmaite problemy z systemami IT.

Oczywiście wiadomo, że użytkownicy mają obawy przed korzystaniem z chmury, związane głównie z troską o bezpieczeństwo danych biznesowych. Rozwój informatyki – zarówno sprzętu jak i specjalistycznego oprogramowania - doprowadził do sytuacji, w której tak naprawdę dane są czasem bezpieczniejsze w chmurze publicznej, niż w instalacjach stacjonarnych. 
Zwłaszcza Oracle dokłada wielu starań aby było ono jak najwyższe, czego przykładem może być uzyskanie certyfikatu Safe Harbour, dotyczącego ochrony danych osobowych. W klasie rozwiązań PaaS dostarczamy także mechanizmy pozwalające na zabezpieczenie danych przez ich szyfrowanie oraz limitowanie dostępu dla użytkowników z wysokimi uprawnieniami. 
Dzięki zastosowaniu tych technologii można sprawić, że nawet administrator bazy nie będzie miał nieograniczonego dostępu do zawartych w niej danych!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz