poniedziałek, 9 marca 2015

Przejście do chmury to maraton, a nie sprint

Jeff Erickson
Działy informatyczne na całym świecie spotykają się z tym samym pytaniem ze strony dyrektorów przedsiębiorstw: dlaczego, w epoce chmury, informatyka wciąż pochłania tak duże koszty? 

Jest to rozsądne pytanie zadawane obecnie przez wiele przedsiębiorstw. Jeremiah Wilton, główny konsultant w grupie Pythian Group, współpracującej z wieloma liderami informatyki w temacie chmury, ma do zaoferowania kilka odpowiedzi.

Wilton sugeruje, że działy informatyczne są wciąż proszone przez zarządy, właścicieli firm i przedstawicieli kadry zarządzającej o wyjaśnienie, dlaczego ich firma oprócz swojej podstawowej działalności musi prowadzić coś, co jest w gruncie rzeczy wewnętrzną firmą informatyczną. Oczywiście kiedyś przedsiębiorstwa po prostu nie miały innego wyboru. Zmieniło się to jednak wraz z pojawieniem się dostawców usług w chmurze. Jest więc jasne, że działy informatyczne muszą być gotowe na przedstawienie swoich argumentów.

Wilton jest zdania, że działy informatyczne powinny uświadomić decydentom, że przejście do chmury stanowi maraton, a nie sprint, oraz że z biegiem czasu podejście to dostarczy przedsiębiorstwu sprawną, ekonomiczną i bezpieczną architekturę, która w przemyślany sposób doprowadzi do planowanego przez firmy partnerstwa w ramach chmury publicznej: partnerstwa zwiększającego zyski przedsiębiorstwa.

Odpowiedź nr 1: „Idziemy we właściwym kierunku”.

Wilton twierdzi, że na samym początku działy informatyczne powinny „zacząć szukać sposobów na odejście od nadmiernie rozrośniętych, wewnętrznych, zlokalizowanych w firmie infrastruktur informatycznych budowanych przez wiele lat”. Krótko mówiąc, nadszedł czas na przejście do standardowej i uproszczonej infrastruktury typu „platforma jako usługa” (PaaS).
Przejście to jest absolutnie niezbędne, jeśli chcemy rozwiać obawy kadry zarządzającej najwyższego szczebla związane z budżetem. Jak zauważa Wilton, działy informatyczne mogą co prawda — z ledwością — spełniać zmieniające się wymagania biznesowe poprzez nadmiernie rozbudowaną infrastrukturę, ale nigdy nie będą w stanie konkurować z dostawcami usług PaaS pod względem cen.

Według niego najlepszą opcją będzie przejście informatyki do infrastruktury zapewniającej dokładnie taką pojemność, jaka jest potrzebna dla realizacji aktualnych celów. Krótko mówiąc, chodzi tutaj o stworzenie systemu informatycznego, który jest elastyczny i idealnie dopasowany do aktualnych potrzeb firmy i który można skalować w zależności od wymagań. Dzięki przejściu do chmury, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać dotychczas posiadane zasoby, a nawet wycofać przestarzały sprzęt, aby skonsolidować swoją infrastrukturę informatyczną i stworzyć prostszy, wydajniejszy i bardziej elegancki system, który jest o wiele tańszy w zarządzaniu i zapewnia ten sam poziom pojemności — oferuje więc dokładnie takie korzyści, na których zależy kadrze zarządzającej.

Odpowiedź nr 2: „Chmura hybrydowa”.

Wilton wyjaśnia: "Większość konsolidacji, które wykonujemy, obejmuje tak naprawdę dwie infrastruktury chmurowe: infrastrukturę za zaporą firmy oraz infrastruktury zewnętrznego dostawcy usług PaaS. Obie platformy chmurowe odgrywają ważną rolę, ponieważ uwalniają firmy od konieczności utrzymywania własnej infrastruktury informatycznej od początku do końca". 

Jeśli ten trend się utrzyma, możemy się spodziewać dużego wzrostu popularności takich „chmur hybrydowych”, w miarę jak przedsiębiorstwa będą modernizować swoje wewnętrzne aplikacje i integrować je z usługami PaaS. Firmy będą używać technologii chmurowej PaaS w celu szybkiego opracowywania i testowania nowych usług oraz łączenia swoich aplikacji SaaS, a także ich rozszerzania i łączenia ze sprawdzonymi, starszymi aplikacjami.
W efekcie przedsiębiorstwa staną się o wiele bardziej elastyczne i będą w stanie szybko uruchamiać nowe usługi i aplikacje, a co za tym idzie szybciej osiągać zyski i zwiększać swoją konkurencyjność.

Podejście hybrydowe, obejmujące standardową i skonsolidowaną infrastrukturę, pozwala działom informatycznym dostosować się do nowego środowiska przetwarzania w chmurze w sposób, który zwiększa wartość tego działu dla całego przedsiębiorstwa, a nawet przekracza wymagania kadry zarządzającej.

O autorze
Jeff Erickson jest dyrektorem ds. strategii w zakresie treści w firmie Oracle.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz