wtorek, 21 kwietnia 2015

Big Data w administracji publicznej

Tomasz Przybyszewski, Big Data Solutions Lead w regionie Oracle ECE
Większość organizacji sektora administracji publicznej ma do czynienia z ogromną ilością danych pochodzących z różnych źródeł, w wielu formatach. Dlatego jednym z najlepszych i najbardziej popularnych rozwiązań Oracle związanych z Big Data dla administracji publicznej i instytucji rządowych jest stworzenie systemu opartego o tzw. „zbiornik danych” (ang. data reservoir), który jest rozszerzeniem dla standardowej hurtowni i bazy danych.

Dzięki zastosowaniu zbiornika danych, który swoją architekturę opiera o skalowalny system open source Hadoop, można przechowywać i analizować większe ilości danych przy niewielkich kosztach. Możliwe staje się tworzenie ogromnych archiwów, które nie mogły być do tej pory realizowane w oparciu o bazy relacyjne, ze względu na wydajność i koszty. Ogromną zaletą takiego zbiornika jest możliwość odciążenia dotychczasowych procesów związanych z danymi, np. poprzez przeniesienie danych z relacyjnej hurtowni do systemu Hadoop, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności działania systemu. 

Inny przykład wykorzystania Big Data w sektorze publicznym, to przechowywanie i analiza danych niestrukturalnych. Dane tego typu nie były do tej pory poddawane analizie, gdyż wydawały się nieużyteczne, lub też były ignorowane ze względu na wysokie koszty ich pozyskiwania, przechowywania i analizy. Analityka typu Big Data pozwala nie tylko przeanalizować takie dane, ale także powiązać je, spojrzeć na nie pod nowym kątem i uzyskać nieznane do tej pory informacje i odkrycia. Doskonale nadaje się do tych celów narzędzie Oracle Big Data Discovery, które pozwala zagłębiać się w dane i precyzyjnie określać, jaka część informacji może być przydatna dla dalszych procesów IT.

Z obserwacji Oracle wynika, że sektor publiczny pozytywnie postrzega ideę łączenia „zbiorników danych” Big Data w kombinacji z hurtownią danych. Instytucje rządowe mogą nadal wykorzystywać obecnie działające systemy do regularnego raportowania i wykonywać modele analityczne w oparciu o hurtownie danych. System Big Data zaś może być wykorzystywany jako baza raportów ad hoc. Co więcej, w przypadku niektórych modeli analitycznych (np. modele do wykrywania nadużyć finansowych), które potrzebują dłuższej historii, większej ilości danych i opierają się o większą ilość modeli transakcyjnych, połączenie standardowych systemów IT ze światem Big Data jest kluczowe i może przynosić dodatkową, cenną wartość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz