wtorek, 7 kwietnia 2015

Nowe akceleratory dla Oracle Primavera

Przedsiębiorstwa i instytucje z różnych branż mają do czynienia z bezprecedensowymi zmianami, które wynikają z coraz większej liczby regulacji, konieczności nadążenia za konkurencją lub potrzeby wprowadzania ciągłych innowacji. 

We wszystkich tych organizacjach powtarzają się dwa wymagania — transformację należy przeprowadzić szybko, a wdrożone rozwiązania muszą być dostosowane do sposobu pracy danej organizacji. 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie firma Oracle wprowadziła trzy nowe akceleratory do usług chmurowych w zakresie zarządzania korporacyjnymi portfelami projektów (Enterprise Project Portfolio Management — EPPM) w sektorze finansowym i publicznym oraz branży inżynieryjno-budowlanej: 
  • Oracle Business Process Portfolio Management Cloud Accelerator: Aby wspierać instytucje finansowe w transformacji biznesowej, ciągłym doskonaleniu procesów oraz zarządzaniu zmianami wynikającymi ze zmieniających się przepisów, akcelerator ten udostępnia kompleksowe funkcje zarządzania projektami operacyjnymi, zmianami w procesach oraz inicjatywami w zakresie innowacji usługowych, a także funkcje służące do ich śledzenia i realizacji. Uzupełnia on funkcje analityczne aplikacji w obszarze zarządzania, ryzyka i zgodności z przepisami, takich jak Oracle Financial Services Operational Risk, tworząc w ten sposób kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zmianami przeznaczone dla sektora usług finansowych.
  • Oracle Public Infrastructure Monitoring Cloud Accelerator: Administracja rządowa na wszystkich poziomach inwestuje w projekty infrastrukturalne mające na celu zwiększenie jakości życia obywateli, a zarazem zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie kosztów. Akcelerator został opracowany z myślą o jak najlepszym zarządzaniu tymi skomplikowanymi przedsięwzięciami. Umożliwia planowanie projektów metodą zstępującą (top-down) oraz monitorowanie ich realizacji metodą wstępującą (bottom-up), zwiększając w ten sposób efektywność zmian w infrastrukturze dla administracji każdego szczebla.
  • Oracle Contract Management Cloud Accelerator: W branży inżynieryjno-budowlanej projekty wymagają pracy zespołowej — właściciele i wykonawcy muszą koordynować swoje działania i współpracować ze sobą, aby kontrolować zarządzanie kontraktami i nie przekroczyć zakładanych kosztów projektu. Akcelerator ten udostępnia tego typu przedsiębiorstwom wstępnie skonfigurowane, elastyczne reguły i procesy. Dzięki temu mogą szybko rozpocząć zarządzanie kontraktami i kontrolować zmiany przez cały cykl realizacji projektu w ramach systemu, który umożliwia dalszy rozwój biznesu i dostosowanie się do przyszłych wymagań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz