czwartek, 16 kwietnia 2015

Oracle Learning Cloud – nowy standard szkoleń korporacyjnych

Na konferencji Oracle HCM World w Waszyngtonie Oracle zaprezentował usługi chmurowe Oracle Learning Cloud, które mogą zmienić sposób przeprowadzania szkoleń w przedsiębiorstwach, tak aby pracownicy mogli uczyć się w sposób społeczny i kontekstowy, niezależnie od lokalizacji.

Chmura Oracle Learning Cloud stanowi nowy standard szkoleń korporacyjnych i odzwierciedla preferencje „dzieci epoki cyfrowej”, które właśnie wchodzą na rynek pracy. Takie rozwiązanie szkoleniowe oferuje więcej niż tradycyjne systemy do zarządzania szkoleniami, zapewniając pracownikom lepszy dostęp do treści w odpowiednim kontekście, kontakt z ekspertami merytorycznymi oraz szerokie możliwości chmury.

Platforma Oracle Learning Cloud umożliwia liderom biznesowym i kierownikom działów kadr oferowanie szkoleń opartych na rekomendacjach, przeprowadzanych pod opieką ekspertów. Można za jej pomocą udostępniać treści szkoleniowe pochodzące zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł, w tym również z YouTube oraz Massive Open Online Courses (MooCs). 

W nowoczesnym świecie treści wygenerowane przez użytkowników oraz informacje pochodzące z crowdsourcingu mają kluczowe znaczenie. Dlatego też zadbano o to, aby chmura Oracle Learning Cloud była:
·  społeczna: umożliwia pracownikom uzyskiwanie i współdzielenie informacji oraz współpracę opartą na najlepszych procedurach, z wykorzystaniem multimediów; 
·  kontekstowa: firmy mogą udostępniać pracownikom kontekstowe szkolenia internetowe w czasie rzeczywistym;
·  inteligentna: oferuje mechanizm rekomendacji, który udostępnia użytkownikom spersonalizowane rekomendacje dotyczące szkoleń, oparte na ponad 100 atrybutach dotyczących osób, stanowisk i przedsiębiorstwa;
·  skalowalna i bezpieczna: dzięki chmurze Oracle Cloud platforma zapewnia infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi modelu adaptive streaming, dzięki czemu można publikować i pobierać treści za pomocą dowolnego urządzenia i dowolnej sieci.

Informacje dodatkowe
Oracle HCM w serwisach Twitter oraz Facebook
Oracle HCM World

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz