piątek, 10 kwietnia 2015

Oracle wraz z CMO Club opublikował poradnik dla dyrektorów marketingu

Wyniki badania Oracle i CMO Club dowodzą, że dyrektorzy ds. marketingu z każdej branży mają problem z zapewnieniem klientom spójnej obsługi we wszystkich punktach kontaktu, a przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni swoich platform technologii marketingowych. 

Badanie wykazało, że optymalizacja obsługi klienta we wszystkich punktach, w tym w działach marketingu, sprzedaży i asysty technicznej, jest dla dyrektorów ds. marketingu najważniejszym priorytetem. Jednocześnie tylko 13% ze 110 ankietowanych menedżerów stwierdziło, że jest w stanie zapewnić prawdziwie spersonalizowaną, atrakcyjną obsługę klienta we wszystkich kanałach. 21% z nich wciąż nie wie, jak zabrać się do zdefiniowania kompleksowej obsługi klienta w swojej firmie. 

Aby ułatwić menedżerom sprostanie temu złożonemu wyzwaniu, CMO Club i twórcy platformy Oracle Marketing Cloud nawiązali współpracę z szefami działów marketingu największych firm, takich jak American Express, Gap, Hilton Worldwide i PetSmart. W ten sposób przygotowano poradnik dla dyrektorów ds. marketingu pt. „The CMO Solution Guide to Leveraging New Technology and Marketing Platforms”, poświęcony stosowaniu nowych technologii i platform marketingowych. Poradnik ten prezentuje zarys kilku sposobów pozwalających lepiej wykorzystać dostępne technologie i udoskonalić obsługę klienta:
  • Bądź specjalistą w dziedzinie obsługi klienta na każdym kroku. Dyrektorzy ds. marketingu powinni dokładnie sobie uświadomić, jak dotychczasowi i potencjalni klienci wchodzą w interakcje z ich marką na każdym etapie relacji — od pierwszych przemyśleń przez budowanie zaangażowania, aż po dokonanie zakupu i lojalność wobec marki. 
  • Zaprzyjaźnij się z dyrektorem ds. informatycznych. Wśród 110 ankietowanych menedżerów tylko jeden ocenił, że jego relacje z dyrektorem ds. informatycznych w przedsiębiorstwie można uznać za pozytywną. Wskazanym działaniem dyrektora ds. marketingu jest więc nawiązanie współpracy z CIO, aby integrować działania.
  • Stwórz optymalny plan technologii zorientowanych na klienta. Dyrektorzy ds. marketingu powinni wypracować zrozumienie technologii. Warto też wspólnie z dyrektorem ds. informatycznych przygotować plan technologii, który zapewni firmie elastyczność w projektowaniu z uwzględnieniem nowych rozwiązań.
  • Przemyśl organizację działu marketingu i stosowane w nim procesy. Istnieje wiele formalnych i nieformalnych możliwości rozwoju współpracy między działami i w obrębie technologii. Równie ważne jak budowa odpowiedniej kultury i środowiska współpracy z innymi działami jest zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Informacje dodatkowe
Pobierz poradnik CMO Club i Oracle
Więcej na temat CMO Club

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz