czwartek, 21 maja 2015

IDC: Dostęp do lepszej technologii jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym adaptacji chmury

Oracle opublikował wyniki badania, wykonanego ostatnio przez firmę IDC i wykazującego stopień adaptacji rozwiązań SaaS w firmach regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej.
Ankieterzy przeprowadzili rozmowy z dyrektorami IT ze 160 firm, zatrudniających co najmniej 500 pracowników. Badanie pokazuje, w jaki sposób klienci korzystający z rozwiązań Oracle SaaS przezwyciężyli obawy i problemy związane z wdrożeniem modelu cloud computing.

Najważniejsze czynniki sprzyjające adaptacji chmury, to dostęp do lepszej technologii (58%) i szybsze wdrażanie dodatkowych zasobów informatycznych (53%). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się: możliwość realizacji większej liczby projektów bez rekrutacji dodatkowych pracowników (51%) oraz standaryzacja (50%). Inne kluczowe przyczyny wdrożenia modelu SaaS to dostęp do większych kompetencji informatycznych (49%) oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i technologii (48%).

Badanie pokazało, że wiele spółek w regionie stosuje podejście „również SaaS”, co oznacza, że gdy potrzebują nowych lub zastępczych aplikacji w celu zwiększenia możliwości, wydajności i funkcjonalności, wówczas biorą pod uwagę zarówno rozwiązania SaaS, jak i oprogramowanie instalowane w siedzibie firmy. Okazało się, że ponad 60% firm w większości branż już korzysta z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania. 69% respondentów uważa, że chmura zapewnia istotne i wymierne korzyści, a 55% twierdzi, że chmura zapewnia korzyści, ale przeszkodą w jej wdrożeniu może być niedostateczna dostępność Internetu szerokopasmowego.

Z technologii SaaS korzysta obecnie 48% badanych firm, a 31% planuje jej wdrożenie w ciągu kolejnego roku lub dwóch. 22% używa rozwiązań typu „platforma jako usługa” (PaaS), a 36% planuje korzystać z nich w ciągu kolejnych 12 do 24 miesięcy. W badaniu przyjrzano się również poszczególnym sektorom, w tym sektorowi bankowemu. Wyniki pokazały, że według 59% przedstawicieli banków chmura zapewniła istotne, wymierne korzyści, a 52% korzysta z SaaS w swoim przedsiębiorstwie. 64% banków spodziewa się, że w ciągu następnego roku liczba użytkowników technologii SaaS w ich przedsiębiorstwie wzrośnie, a 38% stosuje podejście „po pierwsze SaaS”.
87% banków podało dostęp do lepszej technologii i większych kompetencji informatycznych oraz zwiększenie produktywności personelu jako swoje główne korzyści z wdrożenia SaaS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz