poniedziałek, 11 maja 2015

Jak wydobyć cenną wiedzę z Big Data?

Rozmowa z Tarą Roberts, ekspertem w dziedzinie Chmury Danych oraz platformy Oracle Social Cloud

Jakie jest znaczenie zbiorów Big Data?
Zbiory danych definiowane jako Big Data znaczą coś tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa są w stanie 1) wydobyć ważne sygnały z chaosu informacji oraz 2) podejmować odpowiednie działania na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy, aby lepiej dotrzeć do klientów oraz personalizować i mierzyć każdą interakcję z nimi. Sukces w tej dziedzinie odniosą firmy, które będą umiały w wyjątkowy sposób przewidywać potrzeby i zamiary klientów, personalizować ich obsługę oraz planować działania i reagować szybciej niż konkurencja. Kluczowe znaczenie ma tutaj wiedza czerpana z danych, a nie tylko dostęp do wielkich zbiorów danych — które same w sobie stanowią raczej wyzwanie niż szansę.

Jaki jest największy mit o wielkich zbiorach danych?
Według mnie jednym z największych mitów jest to, że wielkie zbiory danych są przydatne tylko dla działów informatycznych.  Tymczasem cała koncepcja danych jako usługi polega na tym, że wiedza czerpana z danych — dotycząca sprzedaży, marketingu i klientów — może zwiększyć przewagę całego przedsiębiorstwa nad konkurencją. Wiele przedsiębiorstw odnoszących największe sukcesy podejmuje decyzje w oparciu o dane, a misją Oracle jest dostarczenie jak najszerszego zestawu zasobów danych i usług dotyczących danych, aby pomagać przedsiębiorstwom z całego świata w podejmowaniu trafniejszych działań. Najważniejsze jest zapewnienie dostępności tych danych (bez potrzeby przeprowadzania wdrożenia przez dział informatyczny) oraz ich przydatności (poprzez bezpośrednią integrację z aplikacjami i platformami). W dyskusji o wielkich zbiorach danych powinni brać udział wszyscy przedstawiciele kierownictwa firmy, a nie tylko działu informatycznego.

W jakiej dziedzinie wzrośnie znaczenie danych w ciągu następnych 12–18 miesięcy?
Dane stanowią wspólny mianownik, który pomoże firmom połączyć ze sobą wszystkie punkty kontaktu z klientem, a zapewnienie spójnych i sensownych interakcji w ciągu całego cyklu obsługi klienta ma kluczowe znaczenie. Jednym z największych wyzwań, na które staramy się odpowiedzieć, jest umożliwienie przedsiębiorstwom identyfikowania obecnych i przyszłych klientów niezależnie od używanych przez nich kanałów i urządzeń. Mam na myśli możliwość połączenia ze sobą identyfikatorów z kanałów offline (adresy), znanych danych online (adresy e-mail), anonimowych danych online (pliki cookie) oraz danych z urządzeń mobilnych (identyfikatory urządzeń mobilnych). Stworzenie takiego powiązania w formie wykresu dotyczącego klientów to kluczowa inicjatywa realizowana przez dział Oracle Data Cloud.
Według prognoz firmy Gartner ilość danych, którymi dysponują przedsiębiorstwa, w ciągu następnych pięciu lat zwiększy się o 800%, przy czym 80% tych danych będą stanowić dane nieusystematyzowane. Oznacza to, że jeśli firmy nie będą ich wykorzystywać, to utracą możliwość czerpania cennej wiedzy i sygnałów ze swoich nieusystematyzowanych zasobów danych. Oracle pomoże im stawić czoła temu wyzwaniu za pomocą swojego najnowszego produktu chmurowego „dane jako usługa”.

W jaki sposób należy wykorzystać dane społecznościowe dla lepszego rozumienia klientów?
Aby lepiej zrozumieć swoich obecnych i potencjalnych klientów, przedsiębiorstwa muszą w pierwszej kolejności dowiedzieć się, co klienci robią, kupują i mówią. Dane społecznościowe dają nieocenzurowany wgląd w to, jak się czują klienci, oraz w kluczowe trendy dotyczące marki. Jednym ze sposobów zwiększenia możliwości nasłuchu mediów społecznościowych jest połączenie wiedzy płynącej z mediów społecznościowych z analizą danych biznesowych, aby głębiej analizować, w jaki sposób nagły skok popularności bądź też pozytywne lub negatywne nastroje w mediach społecznościowych mogą wpłynąć na wzrost lub spadek sprzedaży. Dzięki temu wiedza pochodząca z danych społecznościowych staje się o wiele bardziej zaawansowana.

Tara Roberts jest wiceprezesem Oracle i szefem działu Oracle Data Cloud.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz