poniedziałek, 25 maja 2015

Java ma już 20 lat!

Oracle oraz społeczność użytkowników i programistów świętują rocznicę 20-lecia Javy, która przypada dokładnie 20 maja b.r.
Java stanowi obecnie fundament oprogramowania używanego zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, w różnorodnych dziedzinach: od korporacyjnych zbiorów big data, poprzez chmurę, technologie mobilne i społecznościowe oraz Internet Rzeczy, aż do samochodów podłączonych do Internetu, smartfonów czy gier wideo.

Java to język programowania wprowadzony w 1995 r., używany przez 9 mln programistów i stosowany w 3 mld urządzeń. Programiści mają do wyboru 30 implementacji zgodnych z Java EE 6 oraz Java EE 7 od 12 dostawców. Ponadto wdrożono już ponad 125 milionów urządzeń multimedialnych opartych na technologii Java, a dostawy kart Java przekroczyły 10 mld sztuk. Pod nadzorem Oracle wprowadzono dwie wersje główne platformy: Java 7 i Java 8, a wprowadzenie platformy Java 9 jest planowane na 2016 rok. Program Java Community Process (JCP) jest obecnie jeszcze bardziej otwarty i przejrzysty niż wcześniej i stanowi integralny element uczestnictwa społeczności w ciągłym rozwoju technologii Java. Społeczność OpenJDK Community, platforma współpracy nad implementacją Java Standard Edition o otwartym dostępie do kodu źródłowego, jest bardzo liczna i wciąż przyciąga nowych członków.

W marcu 2014 r. Oracle poinformował o dostępności platformy Java SE 8 po otrzymaniu ostatecznego zatwierdzenia w programie Java Community Process. Niedługo potem, w kwietniu 2014 r., wprowadzono również Platformę Java Micro Edition 8 (Java ME 8) oraz powiązane wersje produktów Oracle Java Embedded po ostatecznym zatwierdzeniu w programie Java Community Process. Dzięki spójności platformy Java 8 przeznaczonej do wdrożenia w urządzeniach wbudowanych, komputerach stacjonarnych, centrach przetwarzania danych i chmurze, klienci mogą szybciej wdrażać aplikacje, przetwarzać i analizować dane na bieżąco oraz reagować na zdarzenia natychmiast po ich wystąpieniu.

Oracle oraz społeczność Java koncentrują się obecnie na wprowadzeniu nowych elementów w platformie Java 9. Kluczowa funkcja planowana w tej wersji to Project Jigsaw. Jej zadaniem jest modularyzacja platformy w taki sposób, aby była bardziej skalowana dla szerszego zakresu urządzeń oraz by programiści mogli łatwiej tworzyć i utrzymywać biblioteki i duże aplikacje. Ma ona również zwiększyć bezpieczeństwo, łatwość serwisowania i wydajność. 
Inne nowości planowane w wersji Java 9 to m.in. Java Shell, interaktywne narzędzie do ewaluacji fragmentów kodu Java; nowy kliencki interfejs API HTTP do obsługi HTTP/2 i Web Sockets; port do architektury ARM AArch64 w systemie Linux; szereg aktualizacji dotychczasowych interfejsów API oraz istotne usprawnienia zwiększające wydajność. 


Informacje dodatkowe
·  Informacje prasowe: Java 8 and Java 7
·  ForbesBrandVoice: 20 years of Java innovation 
·  Materiały wideo: Java Life oraz Java is what Java Does
·  Certyfikacja Java

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz