środa, 27 maja 2015

Oracle udostępnił nową wersję pakietu Utilities Work and Asset Management

Dział Oracle Utilities ogłosił dostępność nowej wersji pakietu Oracle Utilities Work and Asset Management 2.1. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorstwom energetycznym, gazowym i wodociągowym na lepsze wykorzystanie swoich środków trwałych oraz zasobów używanych przy wykonywaniu czynności o znaczeniu newralgicznym: do planowania inwestycji, zarządzania działalnością i obniżania ryzyka. Nowa wersja rozwiązania jest oparta na tej samej technologii co inne aplikacje Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Oracle Utilities Work and Asset Management 2.1 to zintegrowane rozwiązanie służące do centralizacji i udostępniania danych dotyczących każdego środka trwałego. Umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej podejmowanie lepszych decyzji co do tego, gdzie i kiedy inwestować kapitał i zasoby ludzkie. Pakiet zapewnia przedsiębiorstwom sektora nowy, aktywny sposób na wykorzystanie potencjału danych do zarządzania procesami biznesowymi i obsługi klienta. Udoskonalone rozwiązanie ma wbudowane funkcje analityczne, które pozwalają zautomatyzować zadania wymagające korzystania z danych oraz na bieżąco usprawniać planowanie pracy i ustalanie harmonogramów.

Dodatkowo pakiet Oracle pomaga dokładniej identyfikować i ograniczać zagrożenia dla pracowników i społeczności lokalnych dzięki zestawowi funkcji analitycznych działających w czasie rzeczywistym. Funkcje te pozwalają zapobiegać awariom oraz umożliwiają monitorowanie warunków i opracowywanie zoptymalizowanych strategii konserwacji.

Dowiedz się więcej o pakiecie Oracle Utilities Work and Asset Management

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz