czwartek, 14 maja 2015

Testowanie aplikacji w Chmurze

E-seminarium Oracle, 18 maja, godz. 10:00
Jednym z kluczowych elementów platformy Oracle Cloud jest pakiet usług zwanych PaaS (platforma jako usługa). W modelu tym Oracle dostarcza takie funkcjonalności jak współdzielenie dokumentów, przechowywanie danych i kopii zapasowych, analityka biznesowa i raportowanie, a także testowanie aplikacji, czy korzystanie z bazy danych i serwerów aplikacyjnych!

Zapraszamy na bezpłatne e-seminarium poświęcone omówieniu jednej z usług Oracle PaaS, która udostępnia środowisko testowe dla aplikacji Java. Podczas e-seminarium ekspert Oracle Polska opowie o możliwościach wybranych komponentów Oracle Public Cloud, przeprowadzi krok po kroku procedurę inicjowania środowiska testowego (Database as a Service, Java as a Service) i pokaże jak uruchomić aplikację w chmurze Oracle.

Nasze e-seminarium kierujemy do członków zespołów deweloperskich, kierowników projektów, testerów oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i rozwój aplikacji. Zaprezentujemy, jak łatwo i szybko można uruchomić dowolne aplikacje napisane w Java wykorzystujące serwer aplikacji WebLogic oraz bazę danych Oracle. 

Dzięki Chmurze Oracle już nie trzeba organizować kosztownych zasobów, aby przetestować aplikacje przed ich uruchomieniem. Baza danych Oracle oraz serwer aplikacyjny Oracle WebLogic są dostępne w chmurze, dzięki czemu wszystko to można bez problemu zrobić w oparciu o Oracle Public Cloud!

Zarejestruj się

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz