wtorek, 9 czerwca 2015

Oracle Cloud Day – przegląd referatów, cz. 2

Największa konferencja Oracle w 2015
Największa w tym roku technologiczna konferencja Oracle już za 3 tygodnie! 
Kontynuujemy przegląd referatów, które będą zaprezentowane w sesji plenarnej i 3 równoległych sesjach tematycznych - dzisiaj streszczenia kolejnych referatów ze ścieżki tematycznej PaaS:
  • Przechowywanie, archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych w chmurze za pomocą Oracle Public Cloud Infrastructure Services
W ramach prezentacji uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z usługi Oracle Storage Cloud Service, rozwiązania do przechowywania obiektów oraz uzyskiwania dostępu do danych z dowolnego środowiska podłączonego do Internetu. Uczestnicy zobaczą krok po kroku, jak wykorzystać interfejsy oprogramowania oparte na standardzie REST do przechowywania i pobierania dowolnego rodzaju danych binarnych w chmurze Oracle Cloud. Zaprezentujemy najważniejsze możliwości Oracle Storage Cloud Service i pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać tę usługę do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pamięci masowej. 
  • Integracja aplikacji biznesowych działających lokalnie i w chmurze za pomocą Oracle Integration Cloud Service
Usługa integracji Oracle wykorzystuje usługi Oracle Cloud oraz elementy architektury Oracle SOA, BPM, jak również technologie integracji danych. Ma to na celu uproszczenie integracji za pomocą jednolitego i kompleksowego rozwiązania, które integruje rozproszone aplikacje działające lokalnie i w chmurze. Zaprezentujemy kluczowe funkcje usługi, takie jak automatyczne synchronizowanie z aplikacjami SaaS oraz wstępna integracja z aplikacjami biznesowymi już działającymi w firmie. Omówimy również najważniejsze procesy w ramach cyklu życia integracji, w tym uproszczone tworzenie projektów integracji w oparciu o przeglądarkę, odwzorowywanie danych wraz z zaleceniami w tym zakresie oraz monitorowanie integracji za pomocą wbudowanej konsoli.
  • Tworzenie aplikacji na smartfony i tablety za pomocą Oracle Mobile
Usługa Oracle Mobile Cloud Service to rozwiązanie typu „mobilne zaplecze jako usługa” (Mobile Backend as a Service — MBaaS) klasy korporacyjnej. Udostępnia ono katalog interfejsów API z bogatymi funkcjonalnie interfejsami RESTFul dla wszystkich operacji wymaganych przez aplikacje mobilne. W usłudze MCS zastosowano podejście oparte na rolach, aby udostępnić narzędzia i usługi programistom i administratorom. W ramach sesji szczegółowo zaprezentujemy możliwości i funkcje usługi Oracle Mobile Cloud Service oraz pokażemy narzędzia używane przez osoby sprawujące różne role w systemie.

Zarejestruj się już DZISIAJ na konferencję Oracle Cloud Day, aby poznać wszystkie tajniki Chmury Oracle. Zapraszamy do Warszawskiego Hotelu Sheraton 30 czerwca w godz. 9:00–16:00.

Program konferencji
Zarejestruj się

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz