poniedziałek, 27 lipca 2015

10 rzeczy, których nie wiedzieliście o Oracle

Monica Mehta
Przez te wszystkie lata na pewno słyszeliście wiele na temat baz danych, rozwiązań chmurowych i systemów programowo-sprzętowych Oracle. Prawdopodobnie słyszeliście również o wielu strategicznych przejęciach, jak również o drużynie ORACLE TEAM USA, która zwyciężyła w ostatnich zawodach America’s Cup. Jednak prawdopodobnie nie wiecie zbyt wiele o inicjatywach społecznych Oracle — zaangażowaniu firmy w oszczędzanie wody i energii, innowacje ekologiczne lub nawet ochronę goryli żyjących na wolności.

Ostatnio opublikowany raport Oracle dotyczący inicjatyw społecznych i środowiskowych rzuca nowe światło na niektóre z tych programów. Na jego podstawie prezentujemy 10 rzeczy, których na pewno nie wiedzieliście o Oracle.

1. Centra przetwarzania danych Oracle mają nawet 66% wyższą efektywność energetyczną niż średnia branżowa.
Firma Oracle jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie oszczędzania energii w centrach przetwarzania danych. Sztandarowe centra przetwarzania danych Oracle — Utah Compute Facility i Austin Data Center — otrzymały wyróżnienia od amerykańskiej agencji ochrony środowiska oraz nagrody amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów ogrzewnictwa, chłodzenia i klimatyzacji (ASHRAE) za wykorzystywanie innowacyjnych energooszczędnych technologii takich jak kontrola przepływu powietrza i chłodzenie przez odparowywanie. 

2. Co roku 2,2 mln uczniów i studentów w prawie 100 krajach bierze udział w inicjatywach edukacyjnych Oracle.
Dzięki programom edukacyjnym Oracle uczniowie i studenci z całego świata rozwijają swoje umiejętności techniczne. W roku finansowym 2013 i 2014 Oracle Academy przeznaczyła niemal 5 mld USD na wspieranie edukacji informatycznej. Dzięki fundacji non-profit Oracle Education Foundation pracownicy Oracle pracują jako instruktorzy-wolontariusze, przeprowadzając projekty dla uczniów szkół średnich, rozwijające umiejętności uczestników, w tym również umiejętności programowania. 

3. Do 2016 r. Oracle chce w swoich siedzibach obniżyć zużycie energii o 10% oraz obniżyć zużycie wody pitnej i ilość odpadów komunalnych przypadających na pracownika o 15%.
Firma Oracle poczyniła już ogromne postępy w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko: w 2013 r. ilość odpadów komunalnych przypadających na jednego pracownika zmniejszyła się o 10,5%, a zużycie wody pitnej o 9,5% w porównaniu z rokiem 2012. W tym samym okresie firma Oracle obniżyła emisje na poziomie 1 o 10% i emisje na poziomie 2 o 3% - mimo istotnego wzrostu liczby pracowników oraz ośrodków. 

4. Od czerwca 2012 r. do czerwca 2014 r. Oracle przeznaczył 21 mln USD na wspieranie edukacji, ochronę środowiska, zwiększanie szans i wzbogacanie życia społecznego.
Z pomocy Oracle skorzystało ponad 1000 organizacji non-profit na całym świecie, w tym organizacje odpowiedzialne za systemy szpitalne i programy edukacyjne, organizacje ekologiczne, banki żywności i wiele innych.

5. Firma Oracle uzyskała ocenę 100% w rankingu Equality Index przygotowanym przez fundację Human Rights Campaign
Ranking Corporate Equality Index (CEI) przygotowywany przez fundację Human Rights Campaign z 2015 r. odnosi się do polityk i praktyk korporacyjnych dotyczących pracowników należących do mniejszości seksualnych (tzw. grupa LGBT). W raporcie CEI z 2015 r. firma Oracle uzyskała maksymalny wynik 100% oraz wyróżnienie w rankingu „Najlepsze miejsca pracy pod kątem równych szans dla pracowników LGBT”.

6. Od czerwca 2012 r. do czerwca 2014 r. firma Oracle przeznaczyła ponad 770 000 USD na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.
Wszystkie datki pracowników przeznaczone na ten cel trafiają do organizacji humanitarnych działających w danym rejonie, takich jak Czerwony Krzyż. Na przykład w 2013 r. datki Oracle zostały przeznaczone na pomoc ofiarom tajfunu Haiyan na Filipinach, powodzi i usuwisk w północnych Indiach, trzęsienia ziemi w chińskiej prowincji Syczuan oraz powodzi w Calgary oraz na południu prowincji Alberta w Kanadzie.

7. Od czerwca 2012 r. do czerwca 2014 r. ponad 36 000 pracowników Oracle w 56 krajach poświęciło 120 000 godzin na wolontariat.
Oracle prowadzi program wolontariatu już od ponad 24 lat. W 2014 r. firma zdobyła nagrodę PR News CSR Award za najlepszy program wolontariatu, jako wyraz uznania dla społecznego zaangażowania jej pracowników.

8. Od czerwca 2012 r. do czerwca 2014 r. zespół Oracle ds. zarządzania środkami trwałymi zebrał prawie 2 270 000 kg zasobów technicznych do recyklingu lub ponownego wykorzystania.
Zebrano 144 965 sztuk sprzętu, w tym komputery, monitory, akcesoria komputerowe, drukarki i projektory. System zarządzania zwrotami Oracle umożliwia recykling lub ponowne wykorzystanie zasobów zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie w celu obniżenia kosztów i spełniania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Zespół poddał również recyklingowi prawie 72 000 akumulatorów.

9. Oracle finansuje Dian Fossey Gorilla Fund International od ponad 25 lat.
Obecnie na wolności żyje zaledwie ok. 900 goryli górskich. Fundacja Dian Fossey Gorilla Fund International stara się zapobiec ich wyginięciu i chronić ich naturalne środowisko w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga. Przez ponad ćwierć wieku firma Oracle przeznaczyła wysokie dotacje pieniężne i rzeczowe na wspieranie monitoringu, badań oraz edukacji w tej dziedzinie.

10. W głównej siedzibie Oracle co roku poddaje się recyklingowi siedemdziesiąt jeden ton papieru, kartonu, butelek i plastiku.
Recykling stanowi priorytet dla całej firmy Oracle: wykładziny dywanowe w placówkach firmy w Ameryce Północnej składają się w 54% z materiałów z recyklingu (ważących w sumie 103 713,4 kg), a 100% kupowanego i używanego papieru do drukarek zawiera certyfikowane surowce wtórne.

To tylko kilka przykładów na to, w jaki sposób Oracle wykorzystuje swoje zasoby do wspierania edukacji i ochrony środowiska oraz wzbogacania życia społecznego. 

O autorce
Monica Mehta jest stałą autorką kwartalnika Oracle Profit

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz