poniedziałek, 13 lipca 2015

Automatyczne zarządzanie zleceniami serwisowymi dzięki Oracle Utilities Service Order Management

Dział Oracle Utilities wprowadził na rynek Oracle Utilities Service Order Management — pierwsze na rynku rozwiązanie do automatyzacji zleceń serwisowych, które ma pomóc przedsiębiorstwom energetycznym zwiększyć wydajność operacyjną, przyspieszyć rozwiązywanie problemów, obniżyć koszty i udoskonalić obsługę klienta.

Oracle Utilities Service Order Management automatyzuje zarządzanie zleceniami serwisowymi za pomocą inteligentnego koncentratora integracyjnego. Nowe rozwiązanie inicjuje przepływy zadań serwisowych w różnych systemach, obejmujących obsługę klienta, pomiary, zarządzanie pracą i środkami trwałymi. Gdy proces wyzwalający zostanie ukończony w zintegrowanym systemie, oprogramowanie automatycznie identyfikuje dalsze kroki i powiadamia o nich całą platformę, aby inicjować, koordynować i śledzić kolejne przepływy pracy.

Technologia pomiarowa staje się coraz bardziej zaawansowana, a przedsiębiorstwa energetyczne muszą często stawiać czoła coraz bardziej odseparowanym, złożonym procesom związanym ze zleceniami serwisowymi. Zwykle zleceniami zarządza się w systemie informacji o klientach, integracja zaawansowanej infrastruktury pomiarowej tkwi natomiast w systemie zarządzania danymi z liczników. Taka podzielona na odrębne części architektura prowadzi do mało wydajnego zarządzania zleceniami serwisowymi w różnych systemach i generuje wyższe koszty operacyjne ze względu na nadmiarową lub wręcz zbędną pracę w terenie. Oracle Utilities Service Order Management pomaga zautomatyzować i usprawnić działania w oparciu o centralny, inteligentny mechanizm koordynacji.

Rozwiązanie Oracle Utilities Service Order Management współdziała ze zintegrowaną platformą Oracle Utilities, dzięki czemu wszystkie aplikacje tego pakietu mają spójny interfejs użytkownika, mogą wspólnie zarządzać i analizować dane biznesowe, dysponują także centralnym zestawem narzędzi do zarządzania platformą.

Informacje dodatkowe
Oracle Utilities
Oracle Utilities w serwisie Facebook
Oracle Utilities w serwisie Twitter

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz