środa, 29 lipca 2015

Oracle udostępnił usługi Order Management Cloud i Global Order Promising Cloud

Dzięki integracji nowych usług z chmurą Oracle Configure, Price, and Quote Cloud oraz Oracle ERP Cloud klienci otrzymują rozwiązanie obsługujące kompletny cykl „od wyceny do zapłaty”, zapewniające widoczność całego cyklu sprzedaży i wydajność operacyjną.

Oracle rozszerzył chmurę Oracle Supply Chain Management Cloud o dwie nowe usługi: Oracle Order Management Cloud i Oracle Global Order Promising Cloud. Udostępniają one nowoczesne funkcje promes terminów, zarządzania zamówieniami oraz widoczności i realizacji zamówień, a także łączą dotychczasowy proces wyceny i sprzedaży w chmurze Oracle CPQ Cloud oraz procesy kompletacji, pakowania i wysyłki zamówień Oracle Inventory Cloud z procesem rozliczeń Oracle ERP Cloud.

Oracle Order Management Cloud - usługa opracowana z myślą o lepszej obsłudze zamówień w ramach cyklu „od wyceny do zapłaty”. Umożliwia zwiększenie satysfakcji klientów oraz rentowności zamówień dzięki wbudowanym i centralnie zarządzanym regułom koordynacji, globalnej dostępności oraz monitorowaniu realizacji zamówień.
Kluczowe korzyści biznesowe to m.in.:
* Scentralizowany monitoring zamówień: umożliwia użytkownikom wyszukiwanie zamówień, sprawdzanie ich statusu oraz podsumowania wyjątków dla poszczególnych klientów, produktów lub dostawców, a także pogłębianie szczegółowości danych w celu wyświetlenia dodatkowych informacji.
* Zarządzanie wyjątkami dotyczącymi zamówień: prewencyjna identyfikacja zamówień, które mogą nie zostać zrealizowane w obiecanym terminie, co pozwala przedsiębiorstwu na podjęcie działań korygujących. 
* Reguły przewidywalnej koordynacji zamówień: użytkownicy biznesowi mogą definiować, implementować i utrzymywać własne reguły koordynacji realizacji zamówień bez programowania czy innych narzędzi technicznych.
* Zarządzanie zmianami: Scentralizowana logika zmiany zamówienia zapewnia spójną obsługę zmian i korekt wszystkich zamówień, obniżając liczbę pomyłek oraz koszty przetwarzania.

Oracle Global Order Promising Cloud udostępnia funkcje szybkiego, dokładnego i zautomatyzowanego informowania o możliwościach realizacji zamówień w chmurze, pozwalające na przygotowanie i zaplanowanie każdego zamówienia w taki sposób, aby zapewnić jak najniższy koszt realizacji i jak najlepszą obsługę klienta.
Kluczowe korzyści biznesowe to m.in.:
* Kontrola nad źródłami realizacji, terminami i dostawą: usługa łączy dane o popycie z dostępnymi zapasami, przesyłkami przychodzącymi, zamówieniami i zapotrzebowaniami, biorąc pod uwagę wszystkie potencjalne źródła podaży, a także przyszłą podaż.
* Reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe: umożliwia obsługę większości zamówień w trybie „lights out”, co sprzyja wdrażaniu reguł korporacyjnych, a jednocześnie obniża koszty administracji, zapasów i logistyki.
* Wybór najbardziej ekonomicznej metody dostawy, która zaspokoi potrzeby klienta: wybiera najlepsze źródło i metodę dostawy pod kątem jak najniższych kosztów realizacji.
* Obsługa wielu opcji realizacji: rozszerzenie opcji realizacji, tak aby uwzględniały dostawy przychodzące, zdolność produkcyjną oraz dostępność dostawców.

Informacje dodatkowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz