poniedziałek, 31 sierpnia 2015

GISforum 2015 pod hasłem „Nowy wymiar GIS”

Najnowsze informacje o programie konferencji

W imieniu partnera Oracle firmy SHH zapraszamy Państwa do udziału w konferencji GISforum 2015 organizowanej 14-15 października 2015 we Wrocławiu pod hasłem "Nowy wymiar GIS". Jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest Oracle Polska. 

Podczas konferencji GISforum 2015 planowane są wystąpienia prelegentów reprezentujących m.in. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. Główny Geodeta Kraju objął konferencję honorowym patronatem.

Reprezentanci GUGiK-u odniosą się do nowych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego oraz wyzwań związanych z cyfryzacją 3D. MPU Bydgoszcz oraz ZGiKM GEOPOZ z Poznania zaprezentują aktualne doświadczenia polskich miast w wykorzystaniu modelu 3D. Omówiony zostanie system referencyjny dróg krajowych jako podstawa dla innych systemów informatycznych GDDKiA. Przedstawiciel powiatowej służby geodezyjnej ze Środy Śląskiej przedstawi analizę potrzeb i możliwości zastosowania danych 3D w kontekście uwarunkowań prawnych związanych z zasobem geodezyjnym. Zaprezentowane zostanie także zastosowanie zaawansowanej analityki w obszarze danych hydrogeologicznych.

Ważnym elementem konferencji będzie debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, przedstawicielami służby geodezyjnej, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Komu potrzebny jest trzeci wymiar? Dane 3D - trend czy konieczność

Grono dostawców technologii informatycznych reprezentować będą m.in. firmy Oracle, Bentley Systems, Fujitsu oraz SHH. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z zastosowaniami wymiaru przestrzennego w obszarze Big Data oraz rozwiązań chmurowych Oracle. 

Marek Krajewski, twórca wielu bestsellerów, zaprezentuje nowoczesny warsztat pracy autora kryminałów retro.

Zgłoszenia do 15 września 2015 (opcja z noclegiem w hotelu Mercure) oraz 30 września 2015 (opcja bez gwarancji noclegu w hotelu Mercure).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz