piątek, 25 września 2015

Czy rewolucja chmurowa oznacza rewolucję na rynku pracy IT?

Rozmowa z Sylwią Klusek, Oracle CEE
Oracle prowadzi ostatnio prawdziwą ofensywę w Chmurze. Od ponad 4 lat odpowiada Pani za procesy rekrutacyjne w tej firmie - czy obecna rewolucja chmurowa ma wpływ na politykę zatrudniania kadr w Oracle?
Oracle jest jednym z pierwszych dostawców na rynku IT, który zrozumiał potencjał chmury obliczeniowej jeszcze w początkowym okresie rozwoju tej technologii. Dzisiaj cloud computing to strategiczny obszar rozwoju naszej firmy. Z tą strategią ściśle powiązana jest także polityka kadrowa Oracle, ponieważ jako Dział Rekrutacji musimy synchronizować naszą pracę z wszystkimi innymi działaniami firmy, nakierowanymi na upowszechnianie i propagowanie rozwiązań w chmurze. Z naszych własnych analiz wynika, że rynek usług chmurowych wzrasta obecnie około 5 razy szybciej niż inwestycje w systemy tradycyjne. Znaczenie chmury będzie zatem cały czas rosło i otwierało coraz szerzej okno rekrutacyjne na ekspertów w tym zakresie.

Eksperci od cloud computingu to dość szerokie określenie. Jakie dokładnie kompetencje i jacy specjaliści są potrzebni, by z sukcesem rozwijać chmurę Oracle?
Technologia chmury jest wymagająca pod względem kadrowym. W przypadku stanowisk technicznych, oprócz standardowych umiejętności – takich, jak znajomość technologii czy produktów, administracja, zapewnienie stabilności, budowa i utrzymanie - równie istotna jest szeroka świadomość biznesowa, rozumienie potrzeb naszych klientów, a co za tym idzie umiejętność szybkiego rozwijania oprogramowania, czy całego środowiska. Osoby zatrudniane w Oracle na stanowiskach technicznych muszą - podobnie jak sprzedawcy - mieć wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, takie jak np. komunikacja werbalna i niewerbalna, łatwość w budowaniu relacji, autoprezentacja itp. W erze chmury, kiedy klientowi łatwiej będzie zmieniać dostawcę, ogłada biznesowa i trwałość relacji interpersonalnych stają się nieocenione. 
Natomiast od kandydatów na stanowiska sprzedażowe oraz technicznego wsparcia sprzedaży (konsultanci sprzedaży, architekci rozwiązań itp.) oczekujemy głębokiego rozumienia przewagi usług chmurowych nad tradycyjnymi, doświadczenia w bliskiej współpracy z klientem oraz znajomości regulacji i otoczenia prawnego (lokalnego i UE) w kontekście dostarczania rozwiązań cloud computing. Poszukiwani są także specjaliści od bezpieczeństwa w chmurze, kontroli dostępu, czy zarządzania tożsamością. Mile widziane są popularne w branży certyfikaty np. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager) czy GSEC (Security Essentials Certification). 

Co doradziłaby Pani młodym pracownikom, czy studentom IT, zainteresowanym pracą w Oracle?
Takim osobom doradziłabym przede wszystkim budowanie kompetencji w obszarach zgodnych z globalnymi trendami rozwoju informatyki – takimi, jak chmura, mobilność, Internet Rzeczy, czy bezpieczeństwo. Zachęcałabym też specjalistów już teraz do większej proaktywnosci i otwartości na stanowiska związane z technologiami takimi jak SaaS czy PaaS. W momencie, gdy większość kandydatów na rynku pracy zorientuje się, iż warto podążać za najnowszymi trendami, wówczas najlepsze stanowiska będą już dawno obsadzone. Rozwój cloud computingu i cyfryzacja całego naszego życia są nieuniknione, zatem warto się pośpieszyć!

Sylwia Klusek, Recruitment Business Partner w regionie Oracle Europy Środkowej i Wschodniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz