poniedziałek, 14 września 2015

Handel detaliczny w epoce cyfrowej

Bartosz Kubicki
Siłą napędową globalizacji handlu i społeczeństwa jest przenikanie technologii do wszystkich aspektów współczesnego życia. Obecnie konsumenci zainteresowani są głównie wygodą, co wynika z postępu technologicznego, który równocześnie stymuluje i ułatwia dokonywanie zakupów. Uważamy, że w nowoczesnym ujęciu, znane z ekonomii pojęcie „niewidzialnej ręki rynku” oznacza potrzebę wygody zaspokajaną przez technologię.

Taka potrzeba nie tylko stymuluje rynek, lecz także wpływa na zachowania związane z zakupami. W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak rynek detaliczny adaptuje się (lub usiłuje się adaptować) do licznych udoskonaleń technologicznych zmieniających sposób interakcji i konsumpcji. Ponieważ technologia jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia, stale wynajdujemy nowe możliwości uzyskania tego, co jest nam potrzebne — w pożądanym czasie i w pożądany sposób.

Na początku 2015 roku zostało przeprowadzone badanie zamówione przez Oracle i mające na celu ocenę sektora handlowego pod kątem obyczajów osób kupujących oraz ich oczekiwań wobec firm zajmujących się handlem detalicznym. Badanie objęło 5000 konsumentów i zostało przeprowadzone przez Redshift Research, niezależną agencję badań rynków biznesowych. W każdym z 10 krajów (Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Rosja, Wielka Brytania i USA) przeprowadzono za pośrednictwem panelu online wywiady dorosłymi respondentami obu płci, dotyczące nawyków związanych z kupowaniem. W serii artykułów przedstawimy najważniejsze wnioski wynikające z tego badania oraz liczby ukazujące, jaki procent respondentów wskazało określone zjawiska jako dla nich istotne.

Konflikt dotyczący prywatności

Detaliści zawsze mieli problemy z zachęceniem klientów do udzielania informacji. Jednak wyniki tegorocznego badania wskazują, że respondenci na całym świecie zaczynają rozumieć korzyści, jakie daje umożliwienie detalistom monitorowania preferencji i nawyków związanych z kupowaniem. Obecnie 31% respondentów dostrzega wartość technologii personalizacji, co stanowi radykalną zmianę w porównaniu z rokiem 2014, gdy odsetek ten wynosił tylko 9%.
Jednak 55% respondentów nadal ma zastrzeżenia wobec udostępniania informacji osobistych detalistom lub się na to nie zgadza. 56% respondentów uznaje, że udostępnienie takich informacji detalistom może wpłynąć pozytywnie na obsługę przy zakupach, a także umożliwić korzystanie z lepiej ukierunkowanych promocji i nagród oraz lepszego rozmieszczenia i dostępności produktów. 23% respondentów zgadza się nawet na pobranie aplikacji umożliwiającej detalistom śledzenie czynności wykonywanych przez klienta w sklepie i online.

Tabela 1
KORZYŚCI Z TECHNOLOGII Z PUNKTU WIDZENIA OBSŁUGI PRZY ZAKUPACH
70%
prezentacja asortymentu
59%
dostęp do informacji o produktach
51%
możliwość śledzenia aktualnych zamówień i przeglądania ich historii
42%
integracja obsługi, obejmująca kanały zakupów i zwroty.

Tabela 2
DLACZEGO KONSUMENCI KUPUJĄ OD DETALISTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
67%
lepsza cena
43%
niedostępność danej marki lub produktu na rynku lokalnym
35%
większy wybór
33%
lepsza dostępność
26%
lepsza obsługa

Za tydzień przedstawię kolejne wyniki raportu Oracle/ Redshift Research. 

O Autorze
Bartosz Kubicki jest ekspertem działu Oracle Retail Global Business Unit

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz