poniedziałek, 7 września 2015

Nowy Oracle FS1 jest oparty na technologii flash

Oracle rozszerzył ofertę pamięci masowej flash, wprowadzając na rynek oparty w całości na technologii flash model Oracle FS1 Flash Storage System. Nowy system pamięci masowej Oracle All Flash FS1 cechuje się znakomitą wydajnością, skalowalnością pojemności oraz sprawnym udostępnianiem zasobów.

Rozwiązanie stworzono z myślą o obsłudze równoczesnych obciążeń mieszanych, takich jak OLTP i szybkie tworzenie kopii zapasowych, zarówno w korporacyjnych środowiskach SAN, jak i w chmurach prywatnych lub publicznych. Zapewnia nawet 64 domeny oparte w całości na pamięci flash, które umożliwiają bezpieczną izolację danych w środowiskach chmur obsługujących wielu klientów i priorytetową obsługę operacji we-wy. System można rozszerzyć do niemal 1 PB nieskompresowanej pojemności flash, a jego pierwsze uruchomienie zajmuje niecałe 30 minut.

System All Flash FS1 wyróżnia się wysoką wydajnością obsługi operacji we-wy i niewielkimi opóźnieniami. Przeprowadzone dla klientów testy uruchamiania jednoczesnych obciążeń dla małych i dużych bloków wykazują opóźnienie poniżej jednej milisekundy. System All Flash FS1 pozwala wykorzystać zalety technologii Oracle Hybrid Columnar Compression, która jest dostępna tylko w pamięciach masowych Oracle i stanowi najbardziej zaawansowaną w branży technologię do redukcji ilości danych. Hybrid Columnar Compression standardowo zapewnia współczynnik kompresji 10:1 — to niemal dwukrotnie większy stopień redukcji danych niż ten uzyskiwany zwykle za pomocą technik deduplikacji, co pozwala zmniejszyć wymagania w zakresie pojemności pamięci masowej i przyspieszyć obsługę zapytań w bazie danych Oracle.

System All Flash FS1 jest również wyposażony w profile flash — to dostosowane fabrycznie, zoptymalizowane profile udostępniania dla bazy danych i aplikacji biznesowych Oracle, pomagające uprościć i przyspieszyć przydzielanie pamięci masowej flash oraz wdrażanie aplikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz