piątek, 30 października 2015

Nowa usługa Oracle PaaS: Oracle Cloud Platform for Big Data

Podczas konferencji Oracle OpenWorld został zaprezentowany pakiet usług Oracle Cloud Platform for Big Data, które umożliwiają przetwarzanie wielkich zbiorów danych w chmurze. 
Platforma jest częścią większej grupy usług Oracle PaaS i zawiera takie elementy, jak: Oracle Big Data Preparation Cloud Service, Oracle GoldenGate Cloud Service, Oracle Big Data Discovery Cloud Service i Oracle NoSQL Database Cloud Service. 

„Wielkie zbiory danych wspierają przedsiębiorstwa w obszarach o znaczeniu newralgicznym, takich jak doskonalenie obsługi klienta, przeciwdziałanie utracie klientów, usprawnianie działalności i tworzenie aplikacji działających w ramach Internetu Rzeczy. Już teraz obserwujemy to w środowiskach lokalnych, w których nasz segment wielkich zbiorów danych rozwija się szybciej niż cały rynek” — powiedział Thomas Kurian, szef działu rozwoju produktów Oracle. „Dzięki nowej platformie Oracle Cloud Platform for Big Data spełniamy naszą obietnicę i umożliwiamy klientom korzystanie z tych samych technologii w chmurze i w środowiskach lokalnych”.

Oferta obejmuje następujące nowe usługi:
Oracle Big Data Preparation Cloud Service pozwala klientom zautomatyzować, usprawnić i kontrolować podatne na błędy procesy przyjmowania, przygotowywania, naprawy i wzbogacania danych oraz zarządzania nimi bez interwencji ręcznych. Dzięki usłudze Oracle Big Data Preparation Cloud Service i jej innowacyjnemu mechanizmowi rekomendacji czas i koszty przygotowywania danych stanowią zaledwie ułamek tego, co w przypadku metod tradycyjnych. 
Oracle GoldenGate Cloud Service umożliwia przenoszenie dużych ilości danych do środowiska Big Data i hurtowni danych w chmurze przy małych opóźnieniach. Oparty na chmurze dostęp do usług Oracle Database Cloud Service, Oracle Exadata Cloud Service i Oracle Big Data Cloud Service upraszcza integrację między lokalnymi bazami danych i usługami przesyłania danych DBaaS, Hadoop, Spark i NoSQL w chmurze. 
Oracle Big Data Discovery Cloud Service przyspiesza i upraszcza zrozumienie potencjału tkwiącego w wielkich zbiorach danych oraz ich przekształcanie i doskonalenie. Oracle Big Data Discovery Cloud Service razem z usługą Oracle Big Data Cloud Service pozwala klientom natychmiast rozpocząć pracę z wielkimi zbiorami danych bez konieczności wdrażania złożonych architektur, czy uczenia się obsługi specjalistycznych narzędzi. 
Oracle NoSQL Database Cloud Service udostępnia zaawansowane repozytorium danych typu klucz-wartość w postaci ekonomicznego, wydajnego rozwiązania, umożliwiającego proste działania na zbiorach danych i zapewnia wysoką dostępność oraz elastyczną skalowalność.  

Informacje dodatkowe
Oracle Cloud
Oracle Cloud Platform
Oracle Big Data w serwisach Twitter oraz Facebook

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz