poniedziałek, 30 listopada 2015

Opracowywanie aplikacji nie jest ryzykowne!

Shawn Price, wiceprezes Oracle i szef działu rozwiązań chmurowych
W pierwszej części artykułu opisaliśmy sytuację w dziedzinie opracowywania nowych aplikacji, wspomagających codzienną pracę firm. Najnowsze badanie Oracle wskazuje, że co prawda nowoczesne aplikacje internetowe i mobilne zdecydowanie rewolucjonizują metody sprzedaży i interakcji z klientami, jednak firmy niechętnie podejmują ryzyko związane z ich projektowaniem.

Dzisiaj, dzięki ogromnemu rozwojowi technologii, proces opracowywania aplikacji staje się coraz mniej ryzykowny, kosztowny i czasochłonny. Dawniej w wielu przypadkach każda nowa instancja aplikacji wymagała środowiska testowo-programistycznego, co mogło się wiązać z koniecznością zakupu nowej infrastruktury i oprogramowania. Ponadto stosowana technologia zwykle jest skomplikowana, więc projektem opracowania aplikacji musiał zarządzać dział informatyczny. Zważywszy zaś na duże obciążenie tych działów, takie projekty mogły się przedłużać, a opracowanie i przetestowanie nowej aplikacji zajmowało kilka miesięcy lub nawet dłużej. A co się stanie, jeśli po zainwestowaniu tak dużej ilości czasu i pieniędzy okaże się, że dana aplikacja nie spełnia oczekiwań? W świetle tych obaw łatwo zrozumieć, dlaczego niektóre przedsiębiorstwa są niechętne wobec ryzyka.

Innowacje o niskim poziomie ryzyka

W obecnych czasach sytuacja zmieniła się diametralnie. Już od kilku lat przedsiębiorstwa mogą korzystać z elastyczności zapewnianej przez chmurę w przypadku gotowych aplikacji. Rozwiązania typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) zapoczątkowały nową erę w informatyce, umożliwiając firmom płacenie tylko za faktycznie wykorzystywane zasoby, a jednocześnie dały ciągły dostęp do najnowszych wersji aplikacji na rynku. Wiele czynników decydujących o tak wielkim sukcesie SaaS może obecnie przekształcić sposób opracowywania i rozszerzania aplikacji biznesowych w przedsiębiorstwach. 

Z kolei rozwiązania typu „platforma jako usługa” (PaaS) mogą obniżyć ryzyko związane z opracowywaniem aplikacji, a przez to pomóc firmom w szybkim wprowadzaniu zmian i innowacji. Za pomocą PaaS przedsiębiorstwa mogą natychmiast uzyskać zasoby i infrastrukturę potrzebne do opracowywania aplikacji - w formie usługi. Dzięki temu mogą nie tylko przenieść koszty z kategorii nakładów inwestycyjnych do kosztów operacyjnych, lecz także szybciej zdobyć wymagane zasoby oraz mieć pewność, że zawsze będą to najlepsze zasoby dostępne aktualnie na rynku. Ponadto chmura „ukrywa” znaczną część komplikacji związanych z tym procesem, udostępniając proste interfejsy użytkownika, których używanie wymaga jedynie minimalnej pomocy ze strony działu informatycznego. Dzięki temu dział przedsiębiorstwa potrzebujący jakiejś aplikacji może również zarządzać procesem jej tworzenia.

Co ważne, rozwiązania PaaS upraszczają także migrację z systemów lokalnych do chmury. W ciągu następnej dekady systemy lokalne przedsiębiorstw będą współistnieć z systemami chmurowymi, a aplikacje będą opracowywane i używane w obu środowiskach. Rozwiązania PaaS odegrają istotną rolę właśnie dlatego, że będą optymalizować tę koegzystencję. Najlepsze rozwiązania PaaS zapewnią użytkownikom ujednolicony widok środowisk chmurowych i lokalnych, dzięki czemu będą oni mogli jak najlepiej wykorzystać swoje dotychczasowe inwestycje lokalne bez utraty elastyczności oferowanej przez chmurę. W tym kontekście PaaS to doskonałe narzędzie do zarządzania ryzykiem. 

Reasumując, model PaaS stanowi siłę napędową cyfrowego biznesu, umożliwiając znacznie szybsze i tańsze testowanie aplikacji i modeli biznesowych, ocenę ich wartości oraz podejmowanie decyzji o ich odrzuceniu lub wdrożeniu. PaaS udostępnia środowiska testowe w chmurze, w których nawet najostrożniejsze przedsiębiorstwa mogą bez problemu zabrać się do opracowywania potrzebnych im aplikacji. Oznacza to, że firmy mogą wprowadzać więcej innowacji, bez obaw o ryzyko. 

Przeczytaj raport z badania Oracle Cloud Agility

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz