czwartek, 5 listopada 2015

Oracle aktualizuje usługi Oracle Cloud Infrastructure

Podczas konferencji Oracle OpenWorld 2015 zostały przedstawione aktualizacje usług Oracle Cloud Infrastructure, które udostępniają przedsiębiorstwom pełny zakres rozwiązań typu „infrastruktura jako usługa” (IaaS), w tym elastyczną moc obliczeniową oraz pamięć masową i umożliwiają uruchamianie każdego rodzaju aplikacji biznesowych w chmurze. 

Nowe usługi Oracle IaaS to m.in.:
•  Oracle Elastic Compute Cloud: klienci mają do wyboru dwie opcje — Elastic Compute i Dedicated Compute. Usługa Elastic Compute umożliwia wykorzystanie elastycznych funkcji obliczeniowych do uruchamiania wszelkiego rodzaju obciążeń w chmurze w strefie wspólnego przetwarzania. Usługa Dedicated Compute dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak CPU pinning i całkowita izolacja sieci, zapewnia przewidywalną, spójną wydajność bez przesłuchów.
•  Oracle Storage Cloud – Archive Storage: udostępnia pamięć masową dla aplikacji i obciążeń, które wymagają długoterminowego przechowywania, po najniższej cenie w branży. Usługa ta, stanowiąca „głębokie archiwum chmurowe” znakomicie nadaje się do przechowywania dużych zestawów danych, do których użytkownicy rzadko uzyskują dostęp, takich jak korporacyjna ewidencja finansowa, archiwa naukowe, treści dotyczące ochrony kultury czy cyfrowe wersje filmów.
•  Oracle Storage Cloud – File Storage: umożliwia dostęp plikowy za pomocą protokołu NFS v4 zarówno do warstwy Object Storage, jak i Archive Storage w usłudze Oracle Storage Cloud. 
•  Oracle Network Cloud: udostępnia klientom wiele różnych opcji łączności, takich jak VPN, Oracle Cloud Connect oraz powiązania sieciowe, aby zaspokajać ich zróżnicowane potrzeby w zakresie aplikacji zgodnie z koncepcją konfiguracji sieci definiowanej programowo.
• Oracle Container Cloud: umożliwia klientom uruchamianie aplikacji w kontenerach Docker, które można łatwo wdrażać w chmurze Oracle Compute Cloud. Dzięki temu klienci mogą jeszcze bardziej zautomatyzować wdrażanie aplikacji za pomocą popularnych technologii takich jak Mesos i Kubernetes. 

Informacje dodatkowe
Cloud Platform Infrastructure
Oracle Cloud
Oracle PaaS Media Kit

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz