środa, 2 grudnia 2015

Oracle i CMO Club prezentują poradnik dla dyrektorów ds. marketingu

Aby pomóc dyrektorom ds. marketingu spełnić rosnące wymagania klientów oraz zarządów ich firm, społeczność CMO Club wraz Oracle Marketing Cloud opublikowały poradnik pt. „The CMO Solution Guide for Building a Modern Marketing Organization”. 

Poradnik jest oparty na wywiadach z dyrektorami ds. marketingu (Chief Marketing Officer - CMO) przedsiębiorstw o wysokiej pozycji rynkowej, takich jak Dow Chemical, JetBlue Airways, MasterCard, PayPal, Quiznos, The Hershey Company i Viking River Cruises. Opracowanie zawiera wskazówki na temat procedur pomagających CMO w czerpaniu jak największych korzyści biznesowych z danych, technologii i treści.

Szefowie działów marketingu stoją obecnie w obliczu wielu zmian dotyczących technologii, działalności biznesowej i zachowań klientów, które znacznie zwiększają złożoność każdego działania marketingowego. W tym nowym środowisku biznesowym CMO muszą krytycznie spojrzeć na dotychczasowe procesy oraz wykorzystać dostępne dane, technologie i treści do zapewnienia klientom lepszej obsługi, a także w celu zobrazowania wpływu marketingu na wyniki biznesowe. Aby pomóc specjalistom ds. marketingu w skutecznym zarządzaniu taką transformacją, poradnik udostępnia praktyczne porady opracowane na podstawie szczegółowych wywiadów z dwudziestoma CMO pracującymi w przedsiębiorstwach różnych branż i różnej wielkości.

Mimo że nie istnieje jednolity model biznesowy, który pasowałby do wszystkich firm, w wyniku wywiadów wyłoniono cztery wspólne aspekty wpływające na decyzje dyrektorów ds. marketingu: kompetencje, spójność, elastyczność i odpowiedzialność.
  • Kompetencje: Respondenci stwierdzili, że aby prowadzić bardziej skuteczny i nowoczesny marketing, uczynili z rozwoju kompetencji pracowników swój priorytet. Najlepsi CMO dużo inwestują w pomoc pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności - np. w zakresie pozyskiwania ważnych informacji o klientach, drążenia danych czy tworzenia treści.
  • Spójność: Poradnik pokazuje, że aby zapewnić zaangażowanie klientów we wszystkich punktach kontaktu, pracownicy na wszystkich stanowiskach i szczeblach przedsiębiorstwa powinni stosować takie same procesy i kierować się wspólną kulturą organizacyjną.
  • Elastyczność: Aby spełnić wymagania klientów oczekujących wyjątkowej obsługi, przedsiębiorstwo powinno posiadać wydajne zespoły złożone z pracowników różnych działów, a także charakteryzować się elastycznością umożliwiającą sprawne testowanie nowych rozwiązań i najlepszych procedur.
  • Odpowiedzialność: Aby działy marketingu były w stanie udowodnić swój pozytywny wpływ na wyniki biznesowe, przewodnik zaleca wprowadzenie odpowiednich wskaźników już na samym początku oraz budowę kultury osobistej odpowiedzialności w oparciu o te wskaźniki.
Pobierz poradnik „The CMO Solution Guide for Building a Modern Marketing Organization”

Informacje dodatkowe
Dowiedz się więcej na temat CMO Club
Oracle Marketing Cloud

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz