poniedziałek, 16 maja 2016

Modern Finance: Driving Transformation from Within - nowe badanie Oracle

https://www.oracle.com/emea/corporate/pressrelease/oracle-modern-finance-driving-transformation-from-within-study-20160512.html
Dyrektorzy finansowi ponoszą obecnie dużo większą odpowiedzialność za sukces przedsiębiorstwa niż w przeszłości, a zdolność działów finansowych do czerpania korzyści z danych przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla spełnienia oczekiwań najwyższego kierownictwa. 
Badanie Oracle pt. „Modern Finance: Driving Transformation from Within” pokazało, że bliższa współpraca pomiędzy dyrektorem finansowym a dyrektorem IT jest niezbędna do tego, aby dyrektorzy finansowi pomogli przedsiębiorstwu osiągnąć cele dotyczące transformacji. 

Badanie, obejmujące 1 905 osób podejmujących decyzje finansowe w przedsiębiorstwach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), miało na celu analizę wyzwań i zagrożeń, z którymi mają do czynienia dyrektorzy nowoczesnych działów finansowych, oraz uzyskanie szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa reagują na te zmiany.

Wybrane wyniki badania:

·  prawie 40% dyrektorów finansowych przyznaje, że dział finansowy ponosi obecnie większą niż dawniej odpowiedzialność za sukces przedsiębiorstwa;
·  45% przyznaje, że coraz bardziej wymaga się od nich zwiększenia produktywności; 
·  44% twierdzi, że firma przykłada większą wagę do stymulowania rozwoju biznesowego;
·  41% mówi, że oczekuje się od nich obniżenia kosztów operacyjnych.
Co ważne, prawie trzy czwarte (73%) dyrektorów finansowych zgadza się, że bliższa współpraca pomiędzy dyrektorem finansowym a dyrektorem IT stała się niezbędna dla pomyślnego przeprowadzenia transformacji finansowej przedsiębiorstwa.

Loïc Le Guisquet, prezes Oracle, powiedział: „Systemy finansowe, które były budowane przez wiele lat, zbliżają się obecnie do kresu swoich możliwości. Dla wielu przedsiębiorstw przekształcających swoje strategie w celu wyprzedzenia konkurentów zdolność do szybszego wprowadzania innowacji i dostosowywania się do zmian stanowi priorytet. Zamiast jeszcze bardziej komplikować już i tak przeciążone systemy, firmy zaczynają dostrzegać korzyści płynące z uruchamiania aplikacji finansowych w chmurze i ich łatwego konfigurowania w zależności od swoich potrzeb”.

Działy finansowe potrzebują technologii, które będą w stanie wspierać bliższą współpracę pomiędzy działami przedsiębiorstwa i pomogą mu lepiej zarządzać ryzykiem. Badanie pokazało jednak, że ze względu na całe lata dostosowań oprogramowania przedsiębiorstwa mają teraz nieelastyczne i zagmatwane systemy, które zbliżają się do granic swoich możliwości, w związku z czym firmy będą mieć problemy z zarządzaniem zmianami czekającymi je w przyszłości.
·  61% dyrektorów finansowych korzysta z dostosowanych systemów, których złożoność zwiększała się wraz z upływem czasu.
·  54% twierdzi, że systemy te prawdopodobnie nie będą w stanie spełnić wymagań ich przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości.

Zwiększa się popularność konfigurowalnych systemów, które są bardziej elastyczne i łatwiejsze w aktualizacji, ale wiele przedsiębiorstw nie przechodzi na nie, ponieważ uważa, że migracja do chmury wiąże się z ryzykiem.
·  32% dyrektorów finansowych spodziewa się, że koszt używania dostosowanego systemu przekroczy koszt migracji na system standardowy w ciągu niecałego roku.
·  Ok. trzy czwarte (74%) uważa, że korzystanie z oprogramowania finansowego w chmurze to dla nich niezbędny warunek osiągnięcia szeroko pojętych celów w zakresie cyfrowej transformacji.
·  Również 74% twierdzi, że dzięki temu mogliby szybciej i sprawniej wprowadzać innowacje.

Informacje dodatkowe

Badanie: The Digital Finance Imperative 
Build the Next Generation Finance Function
Oracle Modern Finance
Strona LinkedIn poświęcona badaniu Oracle Modern Finance
Przeczytaj o badaniu na portalu Oracle EMEA Newsroom

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz