środa, 4 maja 2016

Oracle SPARC M7 - test porównawczy

Kamil Stawiarski, Oracle Certified Master, szef firmy ORA-600
Jak zapowiadaliśmy w części pierwszej artykułu, dzisiaj publikujemy wyniki testu porównawczego czasu odpowiedzi dla procesorów SPARC M7, Intel® Xeon® X5670 (2.93 GHz), Intel® Xeon® E5-2699 v3 (2.3 GHz) oraz IBM Power 8.

W trakcie testu, porównaliśmy ze sobą procesory SPARC M7, Intel® Xeon® X5670 Processors (2.93 GHz), Intel® Xeon® E5-2699 v3 Processors (2.3 GHz) oraz IBM Power 8. Metodyka testu zakładała użycie tego samego schematu na wszystkich środowiskach, wygenerowanego za pomocą narzędzia SSB (https://github.com/electrum) (SCALEFACTOR=100). 

Na każdym badanym środowisku, został użyty INSTANCE CAGING w celu zasymulowania pracy przy zaledwie 6 licencjach bazodanowych oraz In-Memory. Wszystkie tabele zostały załadowane do pamięci z opcją MEMCOMPRESS FOR QUERY HIGH z włączoną równoległością na wartość 8. 

Symulacja zakładała uruchamianie poniższego zapytania za pomocą JMeter dla liczby użytkowników od 10 do 100 z kwantem 10. 
select count(distinct(lo_custkey)) 
from( select lo_custkey 
from lineorder,date_dim

where lo_orderdate = d_datekey
and d_weeknuminyear = :1
and d_year = :2

and lo_orderpriority <> :3
and lo_ordtotalprice between 7000 and 150000 
group by lo_orderkey, lo_custkey
having count(lo_linenumber) =1); 

Poniższe wyniki pokazują średnie czasu odpowiedzi dla poszczególnych procesorów:
Dla procesora IBM P8 wyniki wyglądały na początku bardzo niepokojąco: 
Jednak po ustawieniu parametru: 
export LDR_CNTRL=DATAPSIZE=64K@TEXTPSIZE=64K@STACKPSIZE=64K oracle (notka metalink numer 2066837.1) sytuacja dla 100 użytkowników zdecydowanie się ustabilizowała. 
Na powyższych przykładach widzimy, że nowy SPARC M7 bije na głowę badanych konkurentów przy testach In-Memory. Ja jednak z niecierpliwością czekam na rozwój interfejsu DAX, który pozwoli na użycie „software in silicon” dla np. standardowych funkcji analitycznych SQL lub może nawet PL/SQL – bez konieczności zakupu dodatkowej opcji dla bazy Enterprise.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz