piątek, 27 maja 2016

Zacieramy granice pomiędzy chmurą publiczną a prywatną

Chris Chelliah, Wiceprezes Oracle, szef Działu technologii i rozwiązań chmurowych regionu Oracle Azji i Pacyfiku @chrischelliah
Do korzyści płynących z chmury nie trzeba już dziś nikogo przekonywać: to szybsze wprowadzanie produktów na rynek, usprawnienie procesów oraz elastyczne koszty infrastruktury. 

Model chmury publicznej umożliwia także szybki dostęp do aplikacji biznesowych lub współdzielonej infrastruktury fizycznej obsługiwanej przez strony trzecie. Technologia ta jest łatwo dostępna, a wygodny system opłat sprawia, że przedsiębiorstwa płacą tylko za taki zakres usług, jakiego rzeczywiście potrzebują. 

Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku aplikacji biznesowych wykorzystywanych w działach kadr, sprzedaży, marketingu i wsparcia klienta. Doskonale nadaje się także do zastosowania w celach szkoleniowych oraz badawczo-rozwojowych, które charakteryzują sporadyczne, okresowe wzrosty aktywności. 

Alternatywną opcją jest chmura prywatna, zapewniająca infrastrukturę dopasowaną do potrzeb danej firmy. Można uruchomić ją samodzielnie na terenie przedsiębiorstwa lub skorzystać z oferty dostawcy usług w chmurze. Takie rozwiązanie daje dostęp do większości zalet chmury, czyli sprawnie działającej, elastycznej i wydajnej infrastruktury, a jednocześnie gwarantuje wyższy poziom kontroli i bezpieczeństwa w porównaniu do chmury publicznej, co jednak wiąże się z wyższymi kosztami. 

Prywatna chmura często postrzegana jest jako najlepsze rozwiązanie do zastosowań o znaczeniu newralgicznym lub takich, które wymagają szczegółowego dostosowania, co może być trudne do osiągnięcia w środowisku chmury publicznej. Może ona także przyczynić się do zmniejszenia opóźnień, ponieważ usługi udostępniane są przez sieć wewnętrzną, a nie przez Internet. Opisane czynniki sprawiają, że prywatna chmura najlepiej sprawdza się w dużych firmach o złożonej strukturze lub rygorystycznych wymaganiach w zakresie danych.

Klienci od dawna zmagali się z dylematem wyboru pomiędzy publicznym i prywatnym modelem chmury. Zawsze konieczne było podjęcie decyzji, możliwie najlepszej dla danego zastosowania. Powodem dylematu były znaczące różnice w konfiguracji obu rodzajów chmury. Nie istniał łatwy sposób na przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem prywatnym a publicznym. Każdy transfer z infrastruktury firmowej do zewnętrznej (lub odwrotnie) wymaga odrębnych sposobów kodowania, profili bezpieczeństwa, konfiguracji sieci, testów oraz narzędzi automatyzacji. To zbyt skomplikowane!

Na szczęście decyzja o przeniesieniu firmy „do chmury” nie jest już sytuacją albo-albo: chmura hybrydowa łączy w sobie to, co najlepsze w obu rozwiązaniach i daje przedsiębiorstwom nowe możliwości strategiczne. Technologia ta opiera się na identycznej infrastrukturze, zasadach bezpieczeństwa oraz narzędziach, a wybór pomiędzy chmurą lokalną lub zdalną stanowi ostatni element układanki. Jedną z największych zalet korzystania z chmury hybrydowej jest możliwość przesyłania programów i zadań pomiędzy środowiskami w zależności od bieżących potrzeb i innych czynników. 

Jest to możliwe dzięki rewolucji w dziedzinie rozwiązań chmurowych – technologia Oracle Public Cloud Machine – wykorzystuje to samo oprogramowanie i sprzęt co chmura publiczna, aby przenieść jej możliwości do wewnątrz firmy, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie ze wszystkich zalet infrastruktury publicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli wewnętrznego centrum danych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Dowiedz się więcej
Wypróbuj Oracle PaaS
Dowiedz się więcej o Oracle Public Cloud Machine
Oracle PaaS Blog

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz