niedziela, 3 lipca 2016

Demokratyzacja analizy danych

Michael Connaughton, dyrektor działu Oracle Big Data w regionie EMEA 
Wszyscy znamy to stare powiedzenie: „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki”. Statystyki mogą być użyte do uzasadnienia czegokolwiek i bardzo trudno jest się z nimi nie zgodzić. Lecz statystyki dają też możliwości. Gdy zostaną zebrane, dają informacje, a dobrze zinterpretowane dają wiedzę i wgląd w sytuację. 

Wiedza jest głównym celem korzystania z usług opartych na platformie w chmurze. Ostatecznie głównym motywem przechowywania danych w chmurze, czy to prywatnej, publicznej czy hybrydowej, jest łatwiejszy dostęp do danych. Najlepsi dostawcy usług chmurowych zapewniają użytkownikom dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi analitycznych, które są łatwe do zrozumienia nawet dla osób niezaznajomionych z technologią. Użytkownicy końcowi nie powinni się martwić tym, jak poszczególne porcje informacji są łączone w celu dostarczenia nowych danych, lecz powinni otrzymać szansę na połączenie i manipulowanie nimi poprzez przejrzyste wizualizacje. 

Tak właśnie platformy w chmurze zarabiają na swoje utrzymanie – umożliwiając zespołowi finansowemu szybkie sprawdzenie jakiegokolwiek potrzebnego zestawienia przychodów i wydatków bez potrzeby wysyłania prośby do analityka danych i oczekiwania na odpowiedź, pozwalając zespołowi HR na monitorowanie rotacji personelu w poszczególnych zakładach w dowolnej chwili, a dyrektorowi umożliwiając zadawanie pytań i sprawdzanie odpowiedzi w czasie jednego spotkania.

Oczywiście nie możemy wyeliminować potrzeby dogłębnej i złożonej analizy, która wymaga specjalistycznych umiejętności. Co więcej, możliwość wykonania takiej pracy jest jedną z największych zalet Big Data, którą umożliwiają narzędzia analityczne w chmurze. Ponadto, tego typu analizy nie są przedstawiane użytkownikom jako zwykłe arkusze, lecz wizualnie bogate prezentacje, które mogą być badane, zmieniane i sprawdzane. Najlepsze wizualizacje pozwalają użytkownikom na manipulowanie zestawami danych w czasie rzeczywistym, np. zmianę szeregu czasowego lub dodawanie i usuwanie zmiennych związanych z projektem, aby uzyskać pełniejszy obraz. 

Platforma w chmurze pozwala firmie tworzyć aplikacje, które dostarczają informacji, wiedzy i dają wgląd w sytuację, w sposób odpowiadający potrzebom, a także zmieniać te analizy zależnie od zmieniających się potrzeb. Wizualizacje można obsługiwać z jednakową łatwością zarówno na tablecie i telefonie, jak i na laptopie. Ponieważ informacje przechowywane są w chmurze, wizualizacja dostępna będzie w każdym miejscu i zostanie dostarczona w czasie rzeczywistym. Dobrym przykładem wykorzystania platformy w chmurze do tego celu jest usługa Oracle Data Visualisation Service, która wymaga jedynie przeglądarki internetowej i arkusza kalkulacyjnego zawierającego dane do stworzenia wizualizacji.

Gdy odpowiednie informacje trafią w ręce odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, firma uzyska wiedzę i ogląd sytuacji biznesowej, co pozwoli jej podjąć właściwe decyzje. Dzięki dostępowi do zdemokratyzowanych w ten sposób zasobów informacji organizacja lepiej zrozumie samą siebie i będzie mogła efektywnie planować innowacje i rozwój. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel.
Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Dowiedz się więcej
Wypróbuj Oracle PaaS 
Dowiedz się więcej o Oracle PaaS 
Oracle PaaS Infowall

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz