czwartek, 29 czerwca 2017

Badanie Oracle pokazało, że obiegowe przekonania na temat IaaS nie nadążają za rzeczywistością

Badanie Oracle „You & IaaS: The new generation” pokazało, że przedsiębiorstwa szybko przechodzą na infrastrukturę chmurową (IaaS), aby zwiększyć wydajność i innowacyjność. Mimo że obawy dotyczące bezpieczeństwa, złożoności i utraty kontroli wciąż stanowią przeszkody na drodze do wdrożenia chmury, to okazują się one przestarzałymi mitami, a sukces firm, które przeszły na rozwiązania IaaS, to najlepszy dowód na to, że w rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej.

Dwie trzecie (66%) przedsiębiorstw, które już w jakimś stopniu korzystają z rozwiązań IaaS, uważa, że dzięki nim łatwiej jest wprowadzać innowacje. Taka sama część twierdzi, że przejście na IaaS zdecydowanie skróciło czas wdrażania nowych aplikacji lub usług. Ponadto 64% respondentów twierdzi, że rozwiązania IaaS pozwoliły znacznie obniżyć bieżące koszty utrzymania, a 59% jest zdania, że firmy nieinwestujące w IaaS będą mieć coraz większe problemy z nadążeniem za konkurentami, którzy takie rozwiązania już stosują.

Mimo iż niektórzy boją się, że przejście na IaaS może być skomplikowane, 64% doświadczonych użytkowników IaaS stwierdziło, że było ono łatwiejsze, niż się spodziewali. Większość respondentów zgadza się, że IaaS w ciągu następnych trzech lat odegra ważną rolę w ich przedsiębiorstwach, a 44% deklaruje, że na IaaS będzie uruchamiać całą swoją biznesową infrastrukturę informatyczną lub jej większą część. Zaledwie 10% respondentów uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat IaaS nie odegra w ich przedsiębiorstwach większej roli.

Jeśli chodzi o wdrażanie chmury, obiegowe przekonania zawsze pozostawały w tyle za rzeczywistością” — powiedział James Stanbridge, Vice President Iaas Product Management w Oracle. „Dla wielu przedsiębiorstw chmura wciąż jeszcze jest stosunkowo nowa i w związku z tym funkcjonują na jej temat pewne mity. Firmy, które wdrożyły infrastrukturę chmurową, są jednak zadowolone i osiągają sukcesy — oszczędzają pieniądze, zmniejszają złożoność i wprowadzają fascynujące innowacje. Natomiast firmy, które opierają się tej migracji, powinny zweryfikować swoje obawy powstrzymujące je przed wdrożeniem chmury, ponieważ im dłużej będą zwlekać, tym dalej pozostaną w tyle za konkurencją”.

Informacje o badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Longitude Research i objęło 1614 informatyków w Arabii Saudyjskiej, Australii, Indiach, Korei Południowej, Malezji, Niemczech, Singapurze, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Respondentów pytano o stan wdrożenia infrastruktury chmurowej w ich firmach oraz o ich oczekiwania dotyczące wykorzystywania tej technologii w kolejnych latach. Pełne wyniki badania oraz dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie Oracle pt. „You & IaaS: The new generation”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz