poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Nie jesteś sam podczas wdrożenia rozwiązań SaaS

Rafał Kopała, SaaS Partner Transformation Manager w Oracle Polska
Każdy proces wdrożeniowy niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nie każda firma posiada wewnętrzne doświadczone zespoły IT, zaprawione we wdrożeniach rozwiązań nowych technologii w nowych obszarach. Odpowiadając na takie potrzeby, Oracle wspiera swoich klientów podczas procesu wdrożenia aplikacji SaaS, oddając do dyspozycji ekspertów których zadaniem jest przeprowadzenie klienta przez cały cykl projektu. W niniejszym artykule przedstawiamy pokrótce najważniejsze zespoły, ich rolę i wkład w poszczególne etapy wdrożenia. 

Już na etapie planowania przedsięwzięcia warto skontaktować się z Oracle, aby już we wczesnej fazie planowania zaangażować osobę zwaną Insight Manager, która pomoże wskazać i oszacować zwrot z poniesionej inwestycji. Insight Managerowie są często wyspecjalizowani w określonych branżach i rozwiązaniach, posiadają doświadczenie zarówno biznesowe i techniczne. Nie bez znaczenia są również eksperci zwani Cloud Architects - osoby mające za zadanie wspierać zarówno klientów, jak i partnerów, podczas planowania architektury rozwiązania oraz całego procesu Transformacji do Chmury. Osoby w tej roli można znaleźć zarówno w firmie Oracle, jak i w zespołach dedykowanych partnerów wdrożeniowych. 

Aby ułatwić klientom podróż do Chmury, podczas samego procesu wdrożenia Oracle zapewnia wsparcie zarówno dla klienta, jak i dla partnerów. Zespół Implementation Success Managers (ISM) wspomaga partnerów podczas kompleksowego, strategicznego planowania wdrożenia celem zmniejszenia ryzyk projektu. Jego zadaniem jest między innymi zoptymalizowanie procesu projektowego wdrożenia (mając na uwadze znane już najlepsze praktyki wdrożeniowe), czy aktywacja usługi. Eksperci uczestniczą też w komitetach sterujących projektu, starając się wykryć wszystkie zagrożenia i adresować je odpowiednio wcześnie (m.in. koordynując współpracę partnerów z odpowiednim zespołem Product Development). ISM nie ograniczają się tylko do planowania wdrożenia, ale również aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu niejasności czy problemów podczas tego procesu, w miarę potrzeb mogą również dostarczać wiedzę o podobnych rozwiązaniach w branży. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w Oracle, znajomość produktów oraz Zespołu Product Development dają klientom większe szanse na sukces wdrożenia.

Kolejnym ważnym zespołem wsparcia klienta podczas korzystania z rozwiązań Oracle Cloud jest Customer Success. To bezpośredni kontakt klienta w Oracle, znający dokładnie produkt, czy zastosowane rozwiązanie oraz specyfikę biznesu klienta. Rolą tego zespołu jest wsparcie podczas pracy z rozwiązaniem, współpraca przy adopcji wewnątrz organizacji oraz rozwoju aplikacji w kolejnych interesujących klienta obszarach. Wszyscy klienci Oracle SaaS uczestniczący w Podróży do Chmury z Oracle mają więc wsparcie podczas całego procesu migracji, na każdym etapie tej podróży.

Udostępnij na LinkedIn

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz