wtorek, 22 sierpnia 2017

Nowości w Oracle EPM Cloud

Oracle przedstawił niedawno rozszerzenia pakietu Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud, które pomogą przedsiębiorstwom w zwiększeniu wydajności oraz sprawniejszym tworzeniu wiarygodnych raportów. 
Wśród nowych dodatków znajdują się funkcje sprawozdawczości podatkowej, zarządzania rentownością i kosztami, modelowania strategicznego i zarządzania ujawnianiem informacji.

We współczesnej globalnej gospodarce przedsiębiorstwa muszą ciągle udoskonalać swoje modele biznesowe, aby szybko reagować na nowe zagrożenia i możliwości rynkowe. Rozwiązanie Oracle EPM Cloud pomaga im w dostosowaniu się do zmian. Umożliwia działom finansowym szybkie i efektywne wdrażanie technologii cyfrowych oraz najlepszych procedur na wszystkich etapach realizacji zadań, od tworzenia strategii po ocenę wyników. W rezultacie firmy mogą tworzyć precyzyjne i elastyczne plany dla działu finansowego i działów operacyjnych, przyspieszyć zamknięcia finansowe, usprawnić tworzenie raportów wewnętrznych i zewnętrznych oraz lepiej dostosować się do przepisów dotyczących sprawozdawczości podatkowej.

Oracle wprowadził w pakiecie Oracle EPM Cloud nowe funkcje Oracle Profitability i Cost Management Cloud, które zapewnią przedsiębiorstwom szybki i intuicyjny dostęp do danych dotyczących rentowności i kosztów. Umożliwiają one obsługę procesów biznesowych opartych na alokacji, takich jak ocena rentowności klientów i produktów, podział zadań związanych z zarządzaniem oraz wycena usług współużytkowanych. Dzięki temu firmy mogą analizować ukryte czynniki wpływające na koszty i rentowność w różnych wymiarach działalności biznesowej, takich jak produkty, klienci, sprzedaż i dystrybucja, co ułatwia im zwiększenie wydajności. 

Aby pomóc przedsiębiorstwom w uzyskaniu pełnego dostępu do danych i procesów finansowych, które są potrzebne do stworzenia wydajnego i przejrzystego systemu rozliczania podatków, firma Oracle udostępniła nową funkcję Oracle Tax Reporting Cloud. Usprawnia ona wszystkie procesy dotyczące gromadzenia i analizy danych poprzez ich automatyzację oraz ułatwia globalnym przedsiębiorstwom dostosowanie się do wymagań sprawozdawczości podatkowej w poszczególnych krajach.

Inne nowe funkcje wprowadzone w rozwiązaniu Oracle EPM Cloud ułatwiają firmom każdej wielkości dostosowanie się do wymogów gospodarki cyfrowej. Nowe funkcje modelowania strategicznego, w tym zaawansowane modelowanie scenariuszy oraz planowanie struktury długów i kapitału, umożliwiają tworzenie modeli prognoz długoterminowych, podczas gdy funkcje zarządzania ujawnianiem informacji pozwalają na tworzenie wymaganych przez prawo dokumentów w ujednoliconym środowisku wspomagającym współpracę. 

Więcej informacji o pakiecie Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud można znaleźć w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter oraz na blogu Modern Finance Leader.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz