poniedziałek, 23 października 2017

Oracle Live Experience Cloud przyspiesza transformację cyfrową

Oracle Live Experience Cloud to usługa umożliwiająca kontakty z klientami za pomocą rozwiązań mobilnych. 
Ponieważ technologie mobilne i cyfrowe wpływają na sposób, w jaki klienci kontaktują się z przedsiębiorstwami, firmy muszą szybko dostosować się do ich ewoluujących wymagań, aby zapewnić płynną, kontekstową obsługę w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach. Dzięki usłudze Oracle Live Experience Cloud firmy mogą spełnić te nowe wymagania i nadać nową jakość swoim aplikacjom mobilnym i biznesowym przez to, że będą w stanie obsługiwać klientów w sposób, który najlepiej zaspokaja ich potrzeby — może to być np. komunikacja głosowa, komunikacja wideo, współużytkowanie ekranu i adnotacje.

Według najnowszego raportu Oracle pt. „The Future of Enterprise Communications: The Cloud Redefines Customer Experience”, mimo iż 65% firm zgadza się, że funkcje komunikacyjne wbudowane w aplikacje chmurowe w przyszłości staną się najważniejszym sposobem komunikacji z pracownikami, dostawcami i klientami, wiele przedsiębiorstw nie jest obecnie w stanie skutecznie korzystać z takich rozwiązań. Usługa Oracle Live Experience Cloud umożliwia wykorzystanie wbudowanych danych kontekstowych i funkcji analizy danych biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo przełączać się pomiędzy różnymi kanałami bez utraty już udostępnionych informacji.

Usługa Oracle Live Experience Cloud jest rozwiązaniem typowo chmurowym. Można ją łatwo zintegrować z aplikacjami WWW i aplikacjami mobilnymi oraz wykorzystać do proaktywnych kontaktów z klientami w kluczowych momentach ich obsługi. Usługa ta modernizuje dotychczasowe rozwiązania Call Center i CRM, pomagając przedsiębiorstwom realizującym cyfrową transformację w prowadzeniu kontekstowej i responsywnej komunikacji z klientami w wielu kanałach, która zapewnia zadowolenie klienta, a w dłuższej perspektywie zwiększa sprzedaż. Ponadto firmy mogą zwiększyć skuteczność komunikacji dzięki pomiarowi interakcji w czasie rzeczywistym i udostępnianiu zaktualizowanych informacji, które jeszcze bardziej poprawią ogólne wyniki biznesowe. 

Cechy usługi Oracle Live Experience Cloud:
 • Funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym — komunikacja głosowa, komunikacja wideo (także w formacie HD), współużytkowanie ekranu, adnotacje
 • Wbudowane mechanizmy kontrolne
 • Kontekstowy routing oparty na rolach we wszystkich kanałach 
 • Możliwość eskalacji od chatbota do pomocy na żywo 
 • Kontekst klienta 
 • Nagrywanie, wyszukiwanie i odtwarzanie w czasie rzeczywistym 
 • Wbudowane funkcje analityczne
 • Wbudowane integracje API dla kluczowych systemów CRM
 • Nowoczesny pulpit agenta 
 • Opracowywanie spersonalizowanych scenariuszy kontaktu na podstawie kontekstu, historii i priorytetów biznesowych 
 • Wgląd w wydajność działu obsługi klienta oraz jego poszczególnych pracowników, wskaźniki KPI mierzące sukces komunikacji
 • Funkcje szyfrowania i Bring Your Own Key
 • Elastyczne zasoby sieciowe, obliczeniowe i zasoby pamięci masowej zoptymalizowane na wszystkich poziomach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz