poniedziałek, 11 grudnia 2017

Nowe aplikacje w Oracle Supply Chain Management Cloud

Rozwiązania klasy Supply Chain Management (SCM), to jedne z najważniejszych aplikacji biznesowych, ważne zwłaszcza dla przedsiębiorstw produkcyjnych. 
Jak pisał swego czasu Mariusz Ludwiński w artykule na naszym Blogu: -pozwalają one odwzorować cały proces wytwarzania, włącznie z zamówieniami surowców, etapami pośrednimi, przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów gotowych, kompletowaniem i wysyłką zamówień. Wgląd w proces pozwala mierzyć jego jakość, dokonywać w nim zmian, testować nowe pomysły, przypisywać koszty do dowolnego szczegółu, sporządzać okresowe raporty zarządcze, udostępniać dane do analityki marketingu i sprzedaży. 

Oracle od dawna oferuje swój system SCM w chmurze. W niedawno wprowadzonej wersji 13 pakietu Oracle Cloud Applications znajdziemy wiele nowości w tym zakresie – m.in. sześć nowych aplikacji modułu Oracle SCM Cloud.
· Oracle Sales and Operations Planning (S&OP) Cloud zapewnia widoczność procesów oraz ułatwia ich koordynowanie. Umożliwia szybką ocenę sytuacji i realizację zaplanowanych działań, dzięki czemu firma może efektywnie osiągać cele biznesowe i konsekwentnie realizować swoją strategię. Sprawne planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej ułatwia koordynację procesów na obu tych obszarach, a funkcje planowania są połączone z funkcjami współpracy w ramach sieci społecznościowych. 
· Oracle Demand Management Cloud optymalizuje wprowadzanie na rynek nowych produktów i synchronizuje wielofunkcyjne plany popytu. Usprawnia monitorowanie popytu, zarządzanie jego zmiennością, jak również jego przewidywanie i kształtowanie. W rezultacie pomaga firmom w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów biznesowych.
· Oracle Supply Planning Cloud ułatwia przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany popytu poprzez planowanie strategii dotyczących produkcji i realizacji zamówień w czasie rzeczywistym. Dotyczy to m.in. planowania procesów w globalnym łańcuchu dostaw, monitorowania obszarów, na których pojawiają się problemy oraz ustalania priorytetów rozwiązywania tych problemów, jak również oceny sytuacji i podejmowania na tej podstawie efektywnych działań. 
· Oracle Supply Chain Collaboration Cloud umożliwia przedsiębiorstwom bardziej efektywne planowanie współpracy z dostawcami i producentami oraz zarządzanie tą współpracą. Zintegrowane funkcje planowania, koordynowania, realizacji i monitorowania działań ułatwiają zawieranie transakcji z partnerami handlowymi, jak również prognozowanie zamówień, śledzenie procesów produkcyjnych i zarządzanie wyjątkami we współpracy z tymi partnerami.
· Oracle Quality Management Cloud łączy funkcje gromadzenia danych, ich analizowania oraz podejmowania działań na podstawie wyników tych analiz. Ułatwia firmie zapewnienie najwyższej jakości produktów i ochronę własnych marek. To kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie pozwala na zarządzanie jakością w pętli zamkniętej z możliwością audytu, dzięki czemu firma może wdrażać najlepsze procedury na wszystkich etapach procesu rozwiązywania problemów. 
· Oracle Maintenance Cloud pomaga przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów i zwiększeniu zwrotu z inwestycji poprzez efektywniejsze zarządzanie środkami trwałymi. Zwiększa efektywność i produktywność działań związanych z serwisem i konserwacją. Aplikacje obsługujące serwis, łańcuch dostaw i finanse są ze sobą zintegrowane, co znacznie upraszcza konserwację i naprawy zasobów oraz obniża koszty związane z tymi usługami.

Dowiedz się więcej na temat Oracle SCM Cloud

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz